Profesionālā izglītība un apmācība (PIA)

Profesionālā izglītība un apmācība (PIA) ir mūžizglītības pamatelements, kas jauniešiem nodrošina noteiktām profesijām nepieciešamās zināšanas un pieredzi.

Sākotnējā PIA (S-PIA) parasti tiek nodrošināta vidusskolas periodā, pirms skolēni uzsāk darba dzīvi. Tā tiek realizēta gan skolā, gan darba vidē, piemēram apmācību centros un uzņēmumos. Dažādās valstīs tas tiek realizēts dažādi, atkarībā no nacionālās sistēmas un ekonomiskās struktūras.

Turpmākā PIA (T-PIA) notiek pēc sākotnējās izglītības un apmācības, vai pēc darba dzīves uzsākšanas. Lielākā daļa mācību notiek darba vietā.

Kopumā 50% jauno eiropiešu vecumā no 15-19 gadiem apgūst profesionālo izglītību vidusskolas līmenī. Taču dažādos reģionos proporcija ir no 15%-70%.

Nesen pievienots

Links