Skolotāji un skolu vadība

Eiropā ir vairāk nekā 5 miljoni skolotāji. Katra zināšanas, iemaņas un attieksme ir ļoti svarīga, viņu pasniegšanas kvalitātei ir tieša ietekme uz apmācāmo rezultātiem. Tajā pašā laikā pieaug un mainās arī prasības pret skolotājiem, kas nozīmē, ka viņiem nepieciešams atbalsts nepārtraukti attīstīt viņu zināšanas un iemaņas. Tāpēc ir svarīgi, ka viņi saņem augstākās kvalitātes iespējas profesionālajai attīstībai, sākot ar sākotnējo pedagoģisko izglītību, ar atbalstu agrīnā karjerā jaunajiem skolotājiem, kam seko nepārtrauktas tālākizglītošanās iespējas visas karjeras garumā.

Skolu vadībai ir vitāla loma, lai nodrošinātu apstākļus izdošanos visos izglītības līmeņos un apmācību sistēmās. Skolu vadība, kas nenozīmē tikai direktorus, spēlē būtisku lomu efektīvu saikņu veidošanā starp skolām, dažādiem izglītības un apmācības līmeņiem, ģimenēm, darba pasauli un vietējo kopienu, visi ar kopīgu mērķi veicināt skolēnu sasniegumus.

Šajā sadaļā atrodami raksti un citi materiāli par šo tematu. Vairāk par šo tēmu var uzzināt Eiropas Komisijas vietnē. Lai izzinātu citus tematus, lieto izvēlni lappuses augšā.

Nesen pievienots

Saites

Uzzini vairāk par Erasmus+ finansējuma iespējām skolām un skolotājiem

Apmeklē skolu partnerību platformu eTwinning

Uzzini par skolu darba grupu