Personīgā, sociālā un mācīšanās kompetence

Skolai ir svarīga loma, palīdzot jauniešiem attīstīt un veidot viņu fizisko un emocionālo labklājību, lai dzīvotu un strādātu ar citiem dažādos kontekstos.

Galvenās jomas ir: sociālā mijiedarbība; veselīgu domāšanas, ķermeņa un dzīvesveida attīstīšana; savu stipro un vājo pušu atpazīšana un prasmes attīstīt kompetences.

Mācību pieredze var būt iespēja attīstīt prasmes kritiski pārdomāt savu dzīvesstilu un to vadīt, kā arī komunicēt un sadarboties ar citiem. Skola var iemācīt jauniešiem arī veidot centīgu attieksmi un vēlmi uzstādīt un sasniegt mērķus, bet, iemācot iecietību, novērtēt daudzveidību un cieņu pret citiem, kā arī sagatavot pārvarēt aizspriedumus un nonākt pie kompromisiem.

Ļoti svarīga ir “visas skolas pieeja”, jo iesaista visu skolas kopienu (skolas vadību, personālu un ģimenes).

Šajā sadaļā atrodami raksti un citi materiāli par šo tematu. Vairāk par šo tematu var lasīt Eiropas Komisijas vietnē. Lai uzzinātu vairāk par citiem tematiem, izmanto izvēlni lappuses augšpusē.

Nesen pievienots