Daudzvalodība

Lai Eiropas iedzīvotājiem būtu nodrošināta iespēja brīvi pārvietoties, strādāt un mācīties visā Eiropā, ļoti svarīga ir valodu apguve. Tas palīdz vairot nodarbinātību un izaugsmi, kā arī palīdz veidot savstarpēju sapratni starp valstīm un kultūrām. Svarīgi arī nodrošināt to, lai valodas grūtības nekļūst par barjeru iesaistei sabiedrībā. Eiropas Komisijas loma ir koordinēt nacionālo valdību centienus realizēt valodu stratēģiskā ietvara mērķus, sniedzot atbalstu Erasmus + aktivitātēm.

Eiropas valodu sertifikāts iedrošina realizēt inovācijas un apbalvo šādu praksi jebkurā posmā un metodikā valodu mācību jomā. Eiropas valodu sertifikāta projekti ir bijis nozīmīgs ieguldījums inovatīvu valodu mācību veicināšanā visā Eiropā.

Šajā sadaļā atrodami raksti un citi materiāli par šo tematu. Vairāk par šo tēmu var uzzināt Eiropas Komisijas vietnē. Arī Eiropas Padomes valodas politikas portāls piedāvā daudzus ar tēmu saistītus resursus. Lai izzinātu citus tematus, lieto izvēlni lappuses augšā.

Nesen pievienots