Mācību vide

Mācību vide

Mācību vide ir gan kultūra, gan fiziskā vide, ko rada skolotāji un skolēni. Tās var būt gan skolu ēkas, gan āra, gan tiešsaiste, gan izbraukumi no skolas.

Mācību vide var būt:

  • fiziskās telpas, kur notiek stundas: klases, studijas, zāles, āra sporta laukumi un sporta zāles, kā arī citas mācībām piemērotas vietas un telpas skolas spēļu laukumos, vietējās kultūras iestādēs (teātri, galerijas, muzeji), publiskās ārtelpas;
  • attālināto mācību vietnes, kurās skolotāji un skolēni fiziski neatrodas kopā: mājās, tiešsaistes kopstrādes vietnes;
  • dažādu mācību metožu integrēšana ar vērtēšanu un citām klases vadīšanas procesiem;
  • vide, kur skolotājs ir galvenais organizētājs, bet arī atbalstošas mācību vides koprade kopā ar citiem skolas darbiniekiem, ārējiem speciālistiem un vecākiem;
  • koprade ar skolēniem, īpaši jautājumos par drošību, radošumu un labklājību.

Nesen pievienots

Saites

Uzzini vairāk par Erasmus+ finansējuma iespējām skolām un skolotājiem

Apmeklē skolu partnerību platformu eTwinning