Valodu apguve

Lai Eiropas iedzīvotājiem būtu nodrošināta iespēja brīvi pārvietoties, strādāt un mācīties visā Eiropā, ļoti svarīga ir valodu apguve. Tas palīdz vairot nodarbinātību un izaugsmi, kā arī palīdz veidot savstarpēju sapratni starp valstīm un kultūrām. Svarīgi arī nodrošināt to, lai valodas grūtības nekļūst par barjeru iesaistei sabiedrībā. Eiropas Komisijas loma ir koordinēt nacionālo valdību centienus realizēt valodu stratēģiskā ietvara mērķus, sniedzot atbalstu Erasmus + aktivitātēm.

Šajā sadaļā atrodami raksti un citi materiāli par šo tematu. Vairāk par šo tēmu var uzzināt Eiropas Komisijas vietnē. Lai izzinātu citus tematus, lieto izvēlni lappuses augšā.

Nesen pievienots