Uzņēmējdarbība

Uzņēmējdarbības kompetences ir spēja identificēt un izmantot iespējas, kā arī plānot un vadīt radošus procesus, kam ir kulturāla, sociāla un finansiāla vērtība.

Tam nepieciešamas zināšanas par kontekstu un iespējām, plānošanas un vadības pieejām, ētikas principiem un sevis apzināšanos.

Tas iekļauj radošuma (iztēles, kritiskas izvērtēšanas, problēmu-risināšanas), saziņas, resursu mobilizēšanas (cilvēku un lietu) prasmes, kā arī spēju risināt neskaidrību, nenoteiktību un riskus.

Uzņēmēja domāšana iekļauj arī pašefektivitātes, motivācijas un neatlaidības attieksmi, kā arī citu ideju novērtēšanu.

Lai uzņēmējdarbības izglītība veiksmīgi attīstītu skolēnu kompetences, ir svarīga gan skolu spēja veidot atbalstošu un stimulējošu mācību vidi, gan personīgās skolu pedagogu prasmes un motivācijas.

Uzņēmējdarbības izglītība nevar notikt izolēti no ārpasaules. Tai var būt nepieciešama sadarbība ar ārējām organizācijām, lai veicinātu mācības citādos veidos.

Šajā sadaļā atrodami raksti un citi materiāli par šo tematu. Vairāk par šo tematu var lasīt Eiropas Komisijas vietnē. Lai uzzinātu vairāk par citiem tematiem, izmanto izvēlni lappuses augšpusē.

Nesen pievienots