Iekļaujošā izglītība un priekšlaicīgas mācību pamešanas novēršana

Skolas gaitas daudzos veidos ir pakļautas fragmentācijai, kas noved pie nepietiekamām sekmēm un iespējamu mācību pamešanu. Arī pārejas starp dažādiem skolas posmiem un skolu veidiem var būt mirklis, kad rodas problēmas, kā arī atklāt citu problēmu simptomus. Daudziem jauniešiem pat pieeja izglītībai ir problēma.

Katrs desmitais jaunais eiropietis priekšlaicīgi pamet mācības, neiegūstot prasmes un iemaņas, kas mūsdienās tiek uzskatītas par nepieciešamām veiksmīgai pārejai uz darba tirgu un aktīvai līdzdalībai mūsdienu sabiedrībā, pakļaujot sevi bezdarba, sociālās iztumšanas un nabadzības riskam.

Ir daudz un dažādi iemesli, kāpēc šie jaunieši pamet mācības un apmācību priekšlaicīgi: personīgas vai ģimenes problēmas, grūtības mācībās vai trausla socioekonomiskā situācija. Taču izglītības sistēmas elementi un skolas klimats arī ir svarīgi faktori skolēnu iesaistīšanās vai neiesaistīšanās procesā. Skolas gaitas virzās caur dažādiem mācību un esamības posmiem, ja šīs gaitas ir elastīgas un skolēni un vecāki var pieņemt informētus lēmumus, tas var pozitīvi ietekmēt skolēnus.

Nepieciešama “visas skolas pieeja”, kad visa skolas kopiena (skolas vadība, personāls, citi skolēni un ģimenes) saliedēti, kolektīvi un sadarbojoties iesaistās aktivitātēs, ciešā kopdarbā ar ārējām iesaistītajām pusēm un kopienu kopumā.

Šajā sadaļā atrodami raksti un citi materiāli par šo tematu. Vairāk par šo tēmu var uzzināt Eiropas Komisijas vietnē. Lai izzinātu citus tematus, lieto izvēlni lappuses augšā.

Nesen pievienots

Saites

Uzzini vairāk par Erasmus+ finansējuma iespējām skolām un skolotājiem

Apmeklē skolu partnerību platformu eTwinning

Apmeklē Eiropas rīkkopu skolām, lai uzzinātu vairāk par to kā rīkoties, lai mazinātu priekšlaicīgu mācību pamešanu.