Kultūras izpratne un izpausme

Mums jādod iespēja jauniešiem pilnībā attīstīt izpratni un cieņu par to, kā dažādās kultūrās un ar dažādiem izteiksmes līdzekļiem tiek komunicētas un radoši izpaustas idejas un nozīme. Tie varētu būt: drukāti teksti (grāmatas, žurnāli), vietnes, teātris, filmas, dejas, spēles, māksla un dizains, kā arī mūzika.

Arī laiks, ko jaunieši pavada skolā, ir vēl viena iespēja attīstīt kultūras identitātes izpratni. Viņiem nepieciešamas iemaņas, lai radoši izteiktu un ar empātiju interpretētu idejas, pieredzi un emocijas. Tas paveicams ar dažādiem procesiem (tajā skaitā starpdisciplīnu mācībām) un mediju formām, ne tikai tradicionālajām “mākslām”.

Skolas var apsvērt sadarbību ar ārējām organizācijām, lai izveidotu dažādas mācību pieredzes.

Šajā sadaļā atrodami raksti par šo tematu. Vairāk par šo tematu var lasīt Eiropas Komisijas vietnē. Lai uzzinātu vairāk par citiem tematiem, izmanto izvēlni lappuses augšpusē.

Nesen pievienots