Pilsoniskums

Eiropas valstīm nepieciešami pilsoņi, kas iesaistās sociālajā un politiskajā dzīvē, ne tikai lai nodrošinātu, ka demokrātiskās vērtības zeļ individuālā un sabiedrības līmenī, bet arī lai veicinātu sociālo saliedētību laikā, kad arvien pieaug sociālā un kultūras daudzveidība. Respektīvi jauniešus jāaprīko ar atbilstošām zināšanām, iemaņām un attieksmi. Izglītības un apmācības 2020 galvenais mērķis skolu izglītībā joprojām saglabājas sociālu un pilsonisku kompetenčuattīstīšana un vienlīdzības, sociālās saliedētības un aktīva pilsoniskuma pilnveidošana. Lēmējvarai un izpildītājiem šobrīd ir liels izaicinājums izveidot efektīvas pieejas, lai sasniegtu šo mērķi.

Šajā sadaļā atrodami raksti un citi materiāli par šo tematu. Vairāk par šo tēmu var uzzināt Eiropas Komisijas vietnē. Lai izzinātu citus tematus, lieto izvēlni lappuses augšā.

Nesen pievienots

Saites

Uzzini vairāk par Erasmus+ finansējuma iespējām skolām un skolotājiem

Apmeklē skolu partnerību platformu eTwinning