Stundu plāni, izmantojot formatīvo vērtēšanu

Stundu plāni par dažādiem tematiem, kas strukturēti ap formatīvās vērtēšanas pamatprincipu. Tos izstrādāja Teacher Academy tiešsaistes kursa Formative Assessment in Practice – Shaping Student Learning dalībnieki.

Teacher Academy tiešsaistes kurss Formative Assessment in Practice – Shaping Student Learning norisinājās 2020. gadā un šobrīd tas pieejams aplūkošanai. Kursa ietvaros dalībnieki izstrādāja mācību plānu, integrējot formatīvās vērtēšanas metodes un rīkus, kas iekļāva dažas no kursā aplūkotajām idejām, aktivitātēm un rīkiem.

Mācību plānus var aplūkot šeit un tie ir pieejami angliski.

Šos mācību plānus caurskatīja un komplektēja dalībnieku redkolēģija, kuru dalībniekus redkolēģijai ieteica viņu izcilā darba un ieguldījumu kursā dēļ:

Adelina Silva
Aurelia Cucu
Begoña Casasnovas
Carmen Pascaru
Cristina Asunción
Ditza Graça
Doreen Said Pace
Edita Rizvan
Idoia Zapirain
Janice De Giovanni
José María Díaz Fuentes
Kristina Kaučić
Luiza Vitorino
Monica-Petruta Arotaritei
Stavroula Manoli
Telma Diniz
Thekla Kafkia
Valbona REÇI

No sirds pateicamies šo stundu plāna autoriem:

Alenka Taslak
Alexandra Duarte
Anita Streich
Dila Cadun Selvi
Elena Bulgarelli
Ferhat Ayranci
Francisco Assis Leite Silva
Idoia Zapirain Karrika
Maja Hadzic
Marilena Pasqualetto
Marinela Lacramioara Cazangiu
Sara Amâncio
Silvia Ramadas
Simona Capelli
Soumaya Hlali
Virginia Maria Defendi
Zsuzsa Fekete

  • Vecuma posms: visi
  • Mācību priekšmets: visi
  • Publicējis: School Education Gateway Teacher Academy
  • Gads: 2020
  • Pieejams valodās: angļu
  • Lejupielādēt