Dembra mācību līdzekļi rasisma, uz noteiktām grupām vērsta naidīguma un antidemokrātiskās attieksmes novēršanai

Dembra ir programma skolām rasisma, uz noteiktām grupām vērsta naidīguma un antidemokrātiskās attieksmes novēršanai. Dembra.no atrodami mācību materiāli un pamatinformācija par šīm tēmām. Lapas var izmantot arī profilaktisku iniciatīvu īstenošanai skolā.

Dembra ir piemērota skolām, kuru vadītāji un skolotāji vēlas sistemātiskāku pieeju kritiskai domāšanai, demokrātiskai attīstībai un iekļaušanai, vai skolām, kurās ir īpašas problēmas vai tā var saskarties ar īpašām problēmām saistībā uz noteiktām grupām vērsta naidīgumu.

  • Vecuma posms: Jebkurš
  • Mācību priekšmeti: Visi
  • Publicējis: Projekts "Dembra"
  • Gads: 2020
  • Pieejamās valodas: EN, DA, FI, IS, NO, SV
  • Skatīt tiešsaistē