Teacher Academy pedagoģisko padomnieku valde

Teacher Academy pedagoģisko padomnieku valde atbild par Teacher Academy tiešsaistes kursu programmu. Katru gadu tā definē, kuri tiešsaistes kursi tiks piedāvāti ar Teacher Academy un atbalsta kvalitatīvu kursu izstrādi, dodot padomus par e-mācību praksēm, instrukciju dizainu un labākajām mācīšanas metodēm. Valdes locekļi pārbauda kursu plānus, kuros norādīti katra kursa galvenie parametri, un ierosina labāko materiālu izvēli katram kursam.

Pedagoģisko padomnieku valdi veido e-mācību un skolotāju profesionālās attīstības jomu eksperti. Tos katru gadu nozīmē Eiropas Komisija, pamatojoties European Schoolnet un Izglītības ministriju nominācijās. Valdē iekļauti eTwinning pedagoģisko padomnieku grupas vadītāja un Eiropas Komisijas pārstāvji.

Luiss Fernandes ir skolas direktors, kura aizraušanās ir izglītība un tehnoloģijas. Viņš kļuva par skolotāju 1991. gadā, bet kopš 1997. gada, kad ieņēma arī direktora amatu, Luisam ir bijusi iespēja vadīt vairākus projektus, integrējot inovācijas un IKT skolu skolotājiem un skolēniem. Šie projekti saņēmuši gan nacionālo, gan starptautisko atzinību, tajā skaitā arī formālu atzinību  Frekso Skolu apvienībaino Microsoft kā inovatīvai skolai (2012 – 2016). Luiss ir profesionāls skolotājs, viņam ir arī divi maģistra grādi - mācību programmu izstrādē un skolu vadībā. Viņš ir sertificēts vadīt skolotāju apmācības, kā arī regulāri uzstājas konferencēs un semināros. Viņš ir dalībnieks arī dažādās padomnieku valdēs, kā arī darba grupās, kuras koncentrējas uz tehnoloģiju lietošanu izglītībā.

Anna Gilerāna (Anne Gilleran) ir eTwinning Centrālā atbalsta dienesta vecākā padomniece un pedagoģiskā vadītāja. Viņa ir eTwinning pedagoģisko padomnieku grupas vadītāja un atbild par visām eTwinning centrāli organizētajām profesionālās attīstības aktivitātēm. Annai ir ievērojama pieredze Eiropas izglītības projektos ar īpašu specializāciju skolotāju profesionālajā attīstībā un apmācībā. Pirms tam viņa vadīja skolu Īrijā.

Daniella Tasic Hansenir konsultante e-mācību pedagoģijā un projektu vadītāja Dānijas e-mācību zināšanu centrā – eVidenCenter. Viņa ir strādājusi ar IT pedagoģiskā kontekstā jau vairākus gadus gan kā pedagogs, gan pedagoģiskais konsultants dažādos projektos, kas pievērš uzmanību turpmākai skolotāju izglītošanai IT, pedagoģijas un didaktikas jomā. Viena no viņas darba jomām ir tiešsaistes mācības un tādējādi arī tiešsaistes mācību kursu kvalitātes nodrošināšana. Citas viņas intereses ir digitālā lietotprasme, e-mācību didaktika un pedagoģija, kā arī spēlēs balstītas mācības.

Diāna Lorijāda (Diana Laurillard) ir Digitālo mācību profesore zināšanu laboratorijā UCL izglītības institūtā. Viņa vada pētījumu projektus par mācību dizaina rīku komplekta izstrādi, kā arī tiešsaistes skolotāju un apmācītāju kopienu par pielāgojamas programmatūras intervenci skolēniem ar zemu skaitļošanas prasmi un diskalkuliju, kā arī par MOOC lietošanu profesionālajā izaugsmē. Šobrīd viņa ieņem arī šādus amatus: līdzautors Globālās AI centrā (UCL-IOE); līdzstrādnieks Mācību pētījumu zinātnes centrā (Kvīnslandes un Melburnas Universitātēs); MOOC vadošais pedagogs par IKT pamatizglītībā: Bērnu mācību mainīšana visā mācību programmā Coursera, kā arī FutureLearn ar Sapludināto mācību pamatu; valdes locekle Mācību fondā un Klimata KIC izglītībā. Agrākie amati: e-Mācību stratēģijas vienības vadītāja Izglītības un prasmju departamentā, Provicekanclere mācību tehnoloģijās un pedagoģijā Atvērtajā Universitātē, IT vieskomitejā Hārvardas Universitātē, Karaliskās sabiedrības darba grupā par izglītojošo neirozinātni, Mācību tehnoloģiju asociācijas prezidente, Thinker in Residence Karaliskajā Flāmu Beļģijas Akadēmijā. Viņas jaunākā grāmata ir 2012. gada Mācīšana kā dizaina zinātne. Viņas iepriekšējā grāmata Pārvērtējot mācīšanu universitātē (2002) ir viena no visbiežāk citētajām šajā jomā.

Madlēna Mareja (Madeleine Murray) ir PDST tehnoloģijas izglītībā nacionālā koordinatore, kuras atbildība ir nepārtrauktās profesionālās attīstības IKT kursu izstrāde skolotājiem. Madlēnas pienākumos bijusi NCTE e-Mācību rokasgrāmatas un kartesizstrāde. Viņa vadījusi arī vairāku kursu izstrādi skolotājiem, tajā skaitā tiešsaistes kursus Planšetes lasītprasmei un skaitļošanas iemaņām, Scratch mācībām, IKT un ePortfolio vērtēšanai. Madlēna vada arī video veidošanu, kuri ilustrē labu IKT lietošanas praksi Īrijas skolās. Madlēna apguvusi valodas Trīsvienības Koledžā, Dublinā, kā arī ieguvusi pamatskolas skolotājas izglītību. Pirms darba pedagoģijā, Madlēna vairākus gadus strādāja ar IKT izstrādāšanu un IKT profesionālās attīstības nodrošināšanu privātā un publiskā sektora organizācijās.

Djego Rohas Ruizs (Diego Rojas Ruiz) ir filoloģijas grāds, kā arī maģistra grāds Valodas un literatūras didaktikā. Viņš māca angļu valodu. Kopš 2007. gada viņš strādā eTwinning Spānijas Nacionālajā atbalsta dienestā, ko atbalsta Spānijas Nacionālais Izglītības tehnoloģiju un skolotāju apmācību institūts. Viņš ir koordinējis un veidojis saturu un metodoloģijas tādās tiešsaistes aktivitātēs kā mentoru kursi un MOOC.

Danguole Rutkauskiene ir asociētā profesore Lietuvā, Kauņas Tehniskajā universitātē Multimediju inženierijas departamentā (Informātikas fakultātē), kā arī izglītības eksperts Baltijas Izglītības tehniskajā universitātē (BETI). Viņa bija viena no Nacionālās Tālmācības izglītības asociācijas dibinātājām un šobrīd ir tās prezidente. Danguole ir vadības komitejas dalībniece EADTU (Eiropas Tālmācības universitāšu asociācija), dalībniece INFOBALT un citās asociācijās. Viņa bijusi iesaistīta kā koordinators un partneris vairākos nacionālos un starptautiskos projektos. Viņa ir autors vai līdzautors 29 grāmatām un monogrāfijām, kā arī 174 rakstiem par e-mācību tēmu. Viņu īpaši interesē e-mācību metodoloģija, menedžments un advancētu mācību tehnoloģiju lietošana universitātēs un citās mācību iestādēs. Šobrīd viņas galvenās intereses saistās ar MOOC un viņa aktīvi iesaistās MOOC pētījumos nacionālā un starptautiskā līmenī. Papildu tam, viņa ir uzsākusi un iesaistījusies trīs MOOC sagatavošanas un nodrošināšanas stadijās.