Pārcelt mācīšanos tiešsaistē: steigšus uz attālināto!

Attēls: Adobe Stock

Šaubu nav! Covid-19 ir revolucionizējis to, kā skolotāji visā pasaulē vada savas stundas. Pierastās stundas klasē aizvietoja ārkārtas attālinātās mācības. Bet ko skolas un skolotāji varētu darīt, lai veiksmīgi ieviestu tiešsaistes mācības un kā to izdarīt? Uzzini vairāk šajā pamācībā!

Saziņa un rīki

Uzturi kontaktus ar saviem skolēniem kā vien vari – e-pastā, pa telefonu, pastu. Šajā laikā ārpus skolas skolēniem (un skolotājiem) vajadzīga struktūra, rutīna un pārliecība, ka viņu izglītība turpināsies bez pārtraukumiem.

Sameklē divus resursus: platformu (vai aplikāciju) un telekonferences rīku. Sazinies ar savas skolas padomi vai pārvaldes pārstāvjiem, lai uzzinātu par finansējumu un programmām skolēniem, kam nepieciešami tādi dārgi resursi kā interneta pieslēgums, dators vai viedtālrunis. Covid-19 pandēmija ir pamudinājusi arī vairākas globālās organizācijas sniegt atbalstu.

Atrodi, kā sazināties. Dažās skolās un universitātēs jau eksistē mācību vadības sistēmas (MVS), piemēram, Brightspace vai Blackboard. Ja tavā skolā nav MVS, var izmantot kādas no brīvpieejas MVS, kā piemēram Canvas, ILIAS, Moodle, Google Classrooms vai Schoology. Tās visas ir pieejamas bezmaksas, ir viegli lietojamas un ir ar paroli aizsargātas, lai saglabātu drošu vidi. Ja nav citu iespēju, tad sazinies ar skolēniem grupu e-pastos vai tērzētavās. Arī MyOpenMath un OpenStax piedāvā tiešsaistes kursus atvērtās pieejas serveros.

Mācīšana tiešsaistē: četru soļu process

Daudzi skolotāji ir panikā, jūtas satriekti, domājot, ka viņiem ir jāizstrādā vesels tiešsaistes kurss pilnībā. Tas ir pilnīgi nepatiesi. Stāsts nav par rīkiem vai mācību grāmatām – tas ir par mācīšanos!

Tādas krīzes kā pandēmija pārmaiņas ievieš nekavējoties, nedodot laiku sagatavoties. Tu vari kaut ko papildināt katru nedēļu, eksperimentējot un atkārtojot to, kas strādā, bet izmetot to, kas neder.

Tiešsaistes stundu izstrādei ir četru soļu process:

  1. Sāc ar izmērāmiem mācību mērķiem / rezultātiem, kādi parasti ir tavās stundās.
  2. Atrodi kursu materiālus, kas virzītu uz šiem mērķiem. Iespējams, ka taviem skolēniem ir mācību grāmatas, bet ja nav, tad meklē tiešsaistē vai atrodi YouTube klipus, video, e-grāmatas un vietnes, kuras sasaista ar mērķi.
  3. Izstrādā mācību aktivitātes, balstoties uz šiem materiāliem, lai palīdzētu sasniegt šos mērķus. Tie varētu būt visaptveroši testiņi, nodaļu kopsavilkumi, īsas esejas, zīmējumi vai vizuālās mākslas vingrinājumi. Skolēnu prezentācijas ir vēl viens labs veids, kā noturēt viņu uzmanību. Taču ne visam jānotiek reālajā laikā.
  4. Sasaisti vērtēšanas metodi, atgriezenisko saiti un vērtēšanu ar mācību aktivitāti, lai skolēni zinātu a) uz kādu mērķi viņi tiecas, b) kā viņiem veicas un c) kad viņi ir sasnieguši mācību mērķi. Formāta (mācību dienasgrāmatas, projekta portfolio, testu) izskaidrošana no paša sākuma.

Sekojot šiem vienkāršajiem kursa izstrādes principiem, būs viegli izstrādāt veiksmīgas tiešsaistes aktivitātes.

eTwinning stratēģijas tiešsaistes mācībām

Lai gan parasti eTwinning pieejams tikai starptautiskiem projektiem, tagad tajā atļauti arī nacionālie projekti (skolām no vienas valsts), kas ir lielisks veids kā skolēni var strādāt kopā, īpaši skolām, kam nav tādu resursu kā MVS vai telekonferenču rīks.

Najua Slatnija eTwinning vēstniece un tiešsaistes mācību eksperte no Grombālijas Liceja Tunisijā piedāvā vairākus aizraujošus, atvērtas pieejas rīkus skolēniem, kuros kopā ar skolēniem izstrādāt projektus. Īss saraksts te: Book Creator, Padlet, Emaze, Kahoot!, Poster Maker, Pixiz, Befunky, Storyjumper, Mentimeter, PBWorks, Canva un Mindmaps. Man aizņēma vienu stundu izstrādāt šo jauko e-grāmatu par kursa izstrādi. Arī tu to vari!

Aicini skolēnus strādāt pie eTwinning projektiem ar tādiem video rīkiem kā Screencast-o-Matic, Loom, Clipchamp vai Kizoa. Izmanto Animaker, lai veikli izveidotu animētus video.

Arī grupu projekti ar žurnāliem un dienasgrāmatām ir lielisks veids, kā veicināt radošumu un ļaut skolēniem socializēties arī pandēmijas laikā. Aicini skolēnus iesaistīties eTwinning, lai aizņemtu laiku, ko pavada mājās.


Richard Powers

Ričards Poverss ir tiešsaistes mācību eksperts, kurš kopš 1998. gada tiešsaistē pasniedza Amerikā un Eiropā. Viņš ir projekta vadītājs Štutgartes Ludvigsburgas Profesionālajā pedagoģijas skolā, kur viņš izstrādā digitalizācijas un daudzveidības kursus pedagoģijas studentiem. Ričards strādā divās krīzes darba grupās: Čikāgas pilsētas koledžā un Štutgartes universitātē, pārceļot 3000 pedagogu un 25000 studentu tiešsaistē.