Paplašini savas profesionālās attīstības iespējas

image: Shutterstock.com

Atrast piemērotu laiku un resursus nepārtrauktai profesionālai izaugsmei ir sarežģīti jebkurā profesijā, bet īpaši sarežģīti tas ir skolotājiem. Šajā pamācībā mēs aicinām apdomāt dažādas idejas un apmācību iespējas, arī tādas, kur skolotāji var tiešsaistē mācīties viens no otra.

Pirmais vienkāršais solis: ātri lasāmas un pārlūkojamas pamācības

School Education Gateway pamācībās vari rast praktiskas idejas un piemērus projektiem, kas iedvesmo un izaicina. Ja tev ir īss laika sprīdis un vēlies koncentrēties uz konkrētu tematu, te pieejamas pamācības par dažādām tēmām - no uzņēmējdarbības vērtības un digitālajām prasmēm līdz starpkultūru prasmēm un iekļaušanas veicināšanai, kultūru daudzveidībai un iecietībai izglītībā.

Tiešsaistes kursi profesionālai izaugsmei

Pēdējo gadu laikā MOOC (Plaša apjoma tiešsaistes kursi) ir paveikuši revolūciju tiešsaistes apmācībā. Īsumā MOOC ir tiešsaistes kurss, kas parasti ir pieejams bez maksas neierobežotam dalībnieku skaitam. MOOC ir strukturēti un seko grafikam, taču ļauj profesionāli attīstīties katram pieņemamā tempā un paša vadībā. Dažādu kursu ilgums un aktivitāšu daudzums ir atšķirīgs. Lai gan kursi parasti ir bez maksas, daži kursu organizētāji var prasīt samaksu par oficiālu sertifikātu. Parasti nedēļā nepieciešams veltīt no 2 līdz 6 stundām – skolotāji var profesionāli augt, veltot tam tikai 15 minūtes dienā!

School Education Gateway veidotā Teacher Academy piedāvā bezmakasas kursus skolotājiem, skolotāju apmācītājiem, kā arī skolas ne pedagoģiskajam personālam (no pirmsskolas līdz vidusskolai). Tiešsaistes kursi iesaista dalībniekus ar dažādiem materiāliem un aktivitātēm, piemēram, video (stundu vērošanu, animāciju, intervijām un ekrānu filmēšanu), stundu plāniem, vebināriem, kolēģu vērtējumiem un savstarpēju dalīšanos, sarunām ar ekspertiem, testiem, mācību dienasgrāmatām un citiem. Dalībnieki ātri veido tiešsaistes mācību kopienu un daudz gūst no savstarpējām diskusijām. Viņi saņem arī digitālas piespraudes un sertifikātus, kas ļauj viņiem parādīt savus sasniegumus.

Citas MOOC platformas un krātuves: 

Lai uzzinātu vairāk par dalību kursos, ieskaties Teacher Academy veidotā mini kursā, kas skatāms sev ērtā tempā, “Piecas stratēģijas mācībām tiešsaistē”.

  • EMMA – daudzvalodu piekļuve Eiropas MOOC: Eiropas daudzvalodu piekļuve MOOC parāda dažādu organizāciju organizētos kursus.
  • Coursera: pasaulē lielākā MOOC platforma. Pieejama dažādās valodās.
  • European Schoolnet Academy tiešsaistes kursi, kas domāti skolotājiem par tematiem, kas saistās ar inovāciju un IKT. Noslēgušies kursi ir pieejami ikvienam individuālām studijām.

Iesaistīšanās tiešsaistes kopienā un saiknes veidošana skolām un skolotājiem: eTwinning

Vairāk kā pusmiljons skolotāju ar eTwinning palīdzību jau ir atklājuši ieguvumus no komunikācijas ar citiem skolotājiem, klasēm un skolām visā Eiropā.

eTwinning nodrošina daudzveidīgas profesionālas attīstības iespējas. Papildu skolu sadarbības projektiem, kas ir eTwinning sirdī, tas piedāvā arī dažādas iespējas, piemēram, darbnīcas, tiešsaistes mācību kursus un seminārus, interešu grupas par noteiktām tēmām zināšanu un prasmju attīstīšanai, u.c. Lielākā daļa eTwinning apmācību pasākumu ir oficiāli akreditēti vairākās dalībvalstīs. Uzzini vairāk eTwinning vietnē un šajā video.

Pētījumi parāda, ka eTwinning tiešām pozitīvi ietekmē skolotāju profesionālo attīstību. Par to vairāk var uzzināt šajā publikācijā. eTwinning finansē Erasmus+ programma. 

Jauna perspektīva no pieredzes ārvalstīs: Erasmus+

Dažkārt vides maiņa var palīdzēt identificēt jaunas prasmes, kas uzlabo pasniegšanu. Vai esi apsvēris doties pastrādāt ārvalstīs vai ēnot kādam skolotājam, vai apmeklēt kursus citā valstī? Erasmus+ programma var palīdzēt profesionālajai izaugsmei ar finansējumu mobilitātes aktivitātēm.

Erasmus+ ir ES programma izglītībai, apmācībai, jaunatnei un sportam laikam no 2014.-2020. gadam. Programmas mērķis ir veicināt prasmes un piemērotību darba tirgum, kā arī izglītības modernizēšanu, apmācību un jaunatnes darbu. Programmas budžets ir €14.7 miljardi, kas ir 40% pieaugums iepriekšējam apjomam, parādot ES apņemšanos investēt šajā jomā.

Erasmus+ programma nodrošina finansējumu tādu aktivitāšu atbalstam kā profesionālās izaugsmes aktivitātes ārvalstīs skolu personālam, kursus, skolotāju apmaiņu un ēnošanu (1. pamatdarbība), kā arī stratēģiskās partnerības projektus starp skolām un citām organizācijām (2. pamatdarbība).

School Education Gateway vietnē var atrast trīs rīkus, kas ļauj uzsākt:

  • Kursu katalogs ir ikdienu atjaunota klātienes profesionālās attīstības kursu krātuve skolu skolotājiem un personālam. Kursu katalogā ikviens var atrast tūkstošiem apmācību piedāvājumu, kurus var pārlūkot un atrast saskaņā ar savām interesēm, piemēram, tematu, valsti, ilgumu, u.c. Aplūko arī mūsu pamācību, kā izvēlēties skolotāju apmācību kursu ārzemēs.
  • Mobilitātes iespēju rīks ir tikšanās vieta skolām un skolotājiem, kurus interesē uzņemt apmaiņā skolotājus vai tajā piedalīties. Skolas var publicēt savus piedāvājumus uzņemt skolotāju no citas valsts, bet skolotāji var publicēt paši savus sludinājumus un izstāstīt kāda veida mobilitātes aktivitātes viņi vēlētos ārvalstīs.
  • Stratēģiskās partnerības rīkā var meklēt īsto partnerorganizāciju vai vienkārši pārlūkot esošos piedāvājumus.


Vairāk informācijas

Šie resursi var palīdzēt sagatavot finansējuma pieteikumu: