Digitālā kompetence: būtiska prasme 21. gadsimta skolotājiem un skolēniem

image:DIGCOMP 2.0

Digitālā kompetence ir nozīmīga mācībām, darbam un arī aktīvai dalībai sabiedrībā. Skolu izglītībā prasmes attīstīt šo kompetenci, ir tikpat svarīgas kā izpratne par pašu kompetenci. Uzziniet par to šajā pamācībā!

Kas ir digitālā kompetence?

Digitālā kompetence ir viena no astoņām pamatprasmēm. Tā pārliecināta un kritiska digitālo tehnoloģiju klāsta izmantošana informācijas iegūšanai, komunikācijai un vienkāršai problēmu risināšanai jebkurā dzīves jomā. Daudziem tas droši vien izklausās vienkārši, bet, saskaņā ar Digital Agenda Scoreboard 2015, 40% no ES iedzīvotājiem ir nepietiekams digitālās kompetences līmenis, tai skaitā 22% cilvēku, kas internetu nelieto.

Riina Vuorikari savā eksperta viedokļa rakstā apgalvo, ka ir svarīgi arī ņemt vērā to, ka “digitāla kompetence kā transversāla kompetence palīdz izkopt arī citas būtiskas prasmes, piemēram, komunikāciju, valodas prasmes vai pamata zināšanas matemātikā vai zinātnē”.

Lai labāk izprastu šīs kompetences dabu, Eiropas Komisija ir izstrādājusi Digitālo kompetenču ietvaru eiropiešiem (DigComp), kas sadalīts piecās jomās: informācija un datu lasītprasme; komunikācija un sadarbība; digitālā satura radīšana; drošība; un problēmu risināšana. Pavisam tās ietver 21 kompetenci - klikšķini uz zemāk esošā attēla, apskati infografiku un uzzini, cik daudzas no tām pārvaldi!

Tuvākajā nākotnē mācībspēkiem būs pašiem sava sistēma - DigCompEdu. Šajā sākotnējā priekšlikumā nosakām sešas attīstības jomas, tai skaitā profesionālo vidi; digitālo resursu veidošanu un dalīšanos ar tiem; digitālo rīku pārvaldību; izvērtēšanu; apmācāmo iedrošināšana; un viņu digitālās kompetences sekmēšana. Sekojiet šīs iniciatīvas jaunumiem!

Kā digitālā kompetence tiek attīstīta Eiropā?

Eurydice report (2012) rāda, ka gandrīz visām Eiropas valstīm ir noteikta digitālo kompetenču nacionālā stratēģija. Pētījuma laikā digitālā kompetence tika mācīta ar starpdisciplināru pieeju gandrīz visās ES valstīs (izņemot divas) pamatizglītības līmenī un visās valstīs vidējās izglītības līmenī, turklāt tas bija papildus citām pieejām, ko vairākas valstis izmantoja, piemēram, IKT integrēšana atsevišķos mācību priekšmetos vai tā mācīšana atsevišķi.

Pietiekošas digitālās kompetences nodrošināšana skolotājiem ir būtisks faktors - jaunākais OECD TALIS (Starptautiskais mācību vides) pētījums (2013) rādīja, ka 18% apmācītāju un skolotāju uzskata, ka viņiem jāattīsta IKT prasmes mācīšanas nolūkiem, 16% vēlas pilnveidot prasmi izmantot tehnoloģijas darbā.

Lielākais skolotāju sadarbības tīkls Eiropā, eTwinning, nodrošina skolotājiem vidi sadarbībai ar kolēģiem un jaunus veidus kā lietot IKT mācībām. eTwinning pētījums (2015) rāda, ka 37% skolotāju atzina, ka eTwinning ir ietekmējis viņu tehnoloģiju prasmes mācību nolūkiem, bet 29% skolotāju uzskata, ka eTwinning bijusi liela ietekme uz viņu tehnoloģijas prasmēm. eTwinning lietotāji arī ziņoja par digitālo apmācību un praktisku mācību pieaugumu, piemēram, dalību tiešsaistes kursos (78%), materiālu veidošana kopā ar skolēniem (77%) vai sociālo tīklu izmantošana ar saviem skolēniem (76%).

Kā es varu veicināt digitālo kompetenci savā klasē?

Tiek uzskatīts, ka digitālās kompetences attīstība jāsāk jau agrā vecumā, taču jāapsver, kādas tehnoloģijas izmantot un cik daudz laika ar tām pavadīt. Piemēram, kodēšanas principus var apgūt, izmantojot papīra glāzītes vai ceļot klucīšus. Šis Eiropas raksts Zinātne skolā paskaidro, kā to izdarīt.

Runājošās bildes ir godalgots eTwinning projekts, kas iesaistīja skolēnus no pamatskolas jaunākajām klasēm un izmantoja bildes un video, lai komunicētu un interpretētu stāstus. Bērni iemācījās, ka ne viss ir tā, kā izskatās - ar fotogrāfijām var manipulēt, lai parādītu atšķirīgus skatu punktus.

Ja vēlies uzzināt par efektīvu visas skolas pieeju digitāliem rīkiem, izlasi portugāļu skolas direktora Luiša Fernanda eksperta viedokļa rakstu.
Šajā Education Talks video Estera Vojčika dalās idejās par to, kā klasē lietot uz projektiem balstītas mācības un digitālos rīkus.

Izglītotāji, kurus interesē tiešsaistes apmācības, var atrast interesantus tiešsaistes kursu materiālus no European Schoolnet Academy. Lūdzu ņemiet vērā, ka turpmāk minētie kursi ir noslēgušies, bet visi materiāli joprojām ir pieejami pašmācībai. Sekojiet līdzi kursu atkārtojumiem un jaunajiem kursiem!