Sāc jaukto mācīšanos: kā tā darbojas praksē, kur un kā notiek mācīšanās

Attēls: Iconic Bestiary / Shutterstock.com

Jauktā mācīšanās nav jauna pieeja skolu izglītībā, taču tai pievērsa uzmanību un to ieviesa Covid-19 pandēmijas skolu slēgšanas laikā, lai nodrošinātu nepārtrauktas mācības un audzēkņu iesaistīšanos un motivāciju. Šajā rakstā mēs īsi iepazīstināsim ar jaukto mācīšanos, cerot iedvesmot skolotājus izmēģināt un atrast to maisījumu, kas der viņu audzēkņiem.

Kas ir jaukta tipa mācīšanās?

Saskaņā ar Eiropas Komisijas sniegto informāciju jauktā mācīšanās ir mācību process, kurā integrēti dažādi faktori:

  • mācību vide (mājās, tiešsaistē, skolā, citur);
  • kompetenču pilnveidošanas process (mūžizglītība un profesionālā izglītība);
  • emocionāla vide (motivācija, apmierinātība, nevēlēšanās, neapmierinātība); un
  • cilvēki (izglītojamie, skolotāji, vecāki, citi darbinieki).

šajā video apraksta Maikls Halisijs, jauktās mācības var pielīdzināt kokteilim, kurā pedagogiem ir jāizvēlas savas sastāvdaļas un piedevas, un atkarībā no tā, kā viņi tos sajauc kopā, rodas jauns maisījums.

Kā jauktā mācīšanās darbojas praksē?

Pirmais solis ir saprast mērķauditoriju. Skolotājiem ir jāņem vērā skolēnu mācīšanās briedums, viņu tehnoloģiskās prasmes, viņu gatavība jauktām mācībām, kam nepieciešama spēja patstāvīgi mācīties, kā arī viņu sadzīves apstākļi, kas ietekmēs jebkuras attālinātās mācības.

Svarīgi ir arī nodrošināt, lai laiks, ko skolēni pavada attālināti, palīdzētu sniegumam skolā, un otrādi. Jauktā tipa mācības nenozīmē vairāk mājasdarbu vai materiālu krātuvi tiešsaistē. Mācības abās vidēs būtu jāintegrē, jāpapildina un tām būtu jāpārklājas, bet izglītojamajiem vajadzētu būt zināmai kontrolei pār laiku, vietu un tempu (Maxwell, 2016; Staker & Horn, 2012).

Kuru modeli izvēlēties?

Let’s explore different blended learning models that can help you elaborate your own version of blending in-school and distance learning.

Viens no pazīstamākajiem un vienkāršākajiem mācību modeļiem ir apgrieztās klases modelis. Apgrieztajā klasē skolēniem jāmācās mājās, izmantojot tiešsaistes aktivitātes un lekcijas, dodot skolotājiem iespēju izmantot mācību stundu laiku praktiskām aktivitātēm vai projektiem. Šādā modelī ir vairāk iespēju individualizētai apguvei, taču tam ir arī daži sarežģīti aspekti. Šajā video ir sniegti daži padomi skolotājiem, kā pārvarēt iespējamos šķēršļus, un ieteikumi to sekmīgai īstenošanai.

Individuālās rotācijas modelī skolēni rotē starp dažādām stacijām un personalizētām mācību iespējām (skat. attēlu zemāk). Praktisku informāciju var atrast šajā rakstā.

Individual Rotation

Attēls: www.all-languages.org.uk

Brīvā režīma modelī saturs un mācības galvenokārt notiek tiešsaistē, tāpat kā apgrieztās klases modelī, kurā skolotājs sniedz atbalstu uz vietas “pēc vajadzības, izmantojot tādas aktivitātes kā mācības mazās grupās, grupu projektus un individuālas konsultācijas” (Watson et. al., 2014). Zemāk redzamajā attēlā redzams brīvā režīma modeļa piemērs./p>

Flex Model

Attēls: www.blog.commlabindia.com

Vēl viena iespēja, ko vērts izcelt, ir paša jauktais modelis, kurā skolēni papildina savas standarta skolas nodarbības ar papildu tiešsaistes kursiem, ko izvēlas paši vai ko iesaka skolotājs atbilstoši skolēnu interesēm vai vajadzībām.

Aprakstītā kopsavilkumu var skatīt šajā video, kas piedāvā rūpīgu analīzi un izceļ katra modeļa priekšrocības. Bet atcerieties, ka šie ir tikai daži no iespējamajiem “maisījumiem” – variācijas ir neierobežotas!

Kā notiek mācīšanās

Kad ir izvēlēts jaukto mācību modelis, mums ir jāapsver, kā notiek mācīšanās. Sekojošajā videoklipā Diāna Lorijāra iepazīstina mūs ar sešiem mācību veidiem, kas balstās uz “ABC sarunas struktūru”.

Uzdodot šos jautājumus, skolotājiem jāizlemj, ko viņi vēlas sasniegt un kādas darbības var izmantot. Tāpat mums ir jāapsver, vai šīs aktivitātes notiks sinhronā vai asinhronā mācību vidē.

Cerams, ka tagad esi ieguvis labāku izpratni par jaukto mācību pieeju, un ir pienācis laiks šīs zināšanas likt lietā. Bet aspektos, kas paliek neskaidri, sākas radošums!

Papildu resursi: