Pašnovērtēšanas rīks: iekļaušana skolā un ar skolu saistītā vidē

Esiet sveicināti Eiropas rīkkopā skolām! Mēs esam izstrādājuši pašnovērtēšanas rīku, kurš jums palīdzēs novērtēt iekļaušanas politiku un praksi jūsu skolā un kurā saņemsiet ieteikumus, kā to turpmāk uzlabot.

Pašnovērtējums ir sadalīts septiņās jomās. Katrā jomā ietverti vairāki jautājumi/rādītāji. Jūs saņemsiet personalizētu ziņojumu, kurā, balstoties uz jūsu atbildēm, būs norādīts, kādās jomās jūsu skola jau rīkojas pareizi, lai novērstu mācību priekšlaicīgu pārtraukšanu un sekmētu iekļaušanu, un kādās jomās vēl būtu nepieciešami uzlabojumi.

Jautājumu pamatā ir Izglītības un apmācības sociālās dimensijas ekspertu tīkla (NESET) analītiskais ziņojums “Strukturālie rādītāji iekļaujošām sistēmām skolās un ar skolu saistītā vidē”, un īpaša uzmanība pievērsta priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas novēršanai. Kopā ar pašnovērtējuma rezultātiem saņemsiet ieteikumus par to, kuri Eiropas rīkkopā skolām iekļautie resursi varētu būt jums noderīgi, kā arī saites uz attiecīgajām NESET ziņojuma nodaļām.

Rīks ir orientēts uz pamatskolām un vidusskolām. To var izmantot arī pirmsskolas izglītības un aprūpes iestādēs strādājošie, tomēr daļa jautājumu neatbilst šim kontekstam, tādēļ rezultāti daļēji varētu būt ne tik lietderīgi.

Sākot izmantot rīku

Pirms sākat pašnovērtēšanu, ņemiet vērā turpmāk minēto:

  • Lai izmantotu pašnovērtēšanas rīku, ir jāpiesakās sistēmā. Ja jums vēl nav konta, to var izveidot, nospiežot uz pogas “Reģistrēties” šīs lapas augšpusē.
  • Šīs lapas un anketas valodu var nomainīt nolaižamajā izvēlnē šīs lapas augšpusē.
  • Rīku varat izmantot tik reižu, cik vēlaties. Ir iespējams arī kā melnrakstu saglabāt nepabeigtu anketu, ko vēlāk varēsiet atsākt un nodot.
  • Lai saņemtu izvērtējuma ziņojumu, ir jāatbild uz visiem jautājumiem. Tas neaizņems vairāk kā 30 minūtes.

Par privātumu

Atbildes uz jautājumiem tiek glabātas drošā veidā. Jūsu vārds un iestādes nosaukums būs minēti tikai personalizētajā ziņojumā, tie netiks izpausti trešām personām. Dati (jūsu atbildes) tiek vākti, lai sagatavotu jūsu personalizēto ziņojumu, kas jums ļaus salīdzināt savas atbildes ar citu pašnovērtēšanas rīka lietotāju sniegtajām biežākajām atbildēm. Tos izmanto arī (a) pašnovērtēšanas rīka uzlabošanai un (b) lai gūtu vispārēju priekšstatu par iekļaujošas izglītības attīstību Eiropas Savienībā (piemēram, apskatot atbilžu vidējos rādītājus laika gaitā).

Plašāka informācija par to, kā mēs apstrādājam jūsu datus, ir atrodama privātuma politikas aprakstā.

Sākt pašnovērtējumu