IndY (individualizētā mācīšanās skolu centrā Ybbs)

Schulzentrum Ybbs (skolu centrs, kas aptver trīs profesionālās vidusskolas) 2015./2016. mācību gadā ieviesa jēdzienu IndY, kura ietvaros 20 % no mācīšanas laika ir paredzēti individualizētās mācīšanās periodam. IndY mērķis ir uzlabot skolēnu speciālās zināšanas, motivāciju, pašatbildību, paškontroli, sadarbības spējas, emocionālo inteliģenci un mācīšanās metodes.

Lai to nodrošinātu, pirmās sešas mācībstundas katru dienu tiek saīsinātas par 10 minūtēm (mācībstunda 50 minūšu vietā ilgst 40 minūtes). Šīs 240 minūtes izmanto individualizētas mācīšanās periodam. Tas nozīmē, ka katru pirmdienu, otrdienu un trešdienu skolēniem ir 80 minūtes (divas mācībstundas), kuru laikā viņi var izvēlēties priekšmetu, ko vēlas apgūt, ar kuru skolotāju vēlas mācīties, kā arī to, vai viņi vēlas mācīties vienatnē vai kopā ar citiem. Tas nodrošina arī iespēju mācīties kopā ar skolēniem no citām klasēm un skolēniem, kuri apmeklē citas mācībstundas.
Individualizācija ir balstīta uz četriem elementiem: jautājumu uzdošanas kultūra, skolēnu pašatbildība, skolēnu pašmotivācija un skolēnu metodiskās kompetences. Turklāt katrs skolēns ir norīkots pie konsultanta, t. i., pie viena no diviem klases skolotājiem. Reizi mēnesī katrs skolēns un konsultants apspriež skolēna izaugsmi.
Administratīvā nolūkā 2016./2017. mācību gadā tika ieviests tā dēvētais IndYLog. Šīs tiešsaistes rīks nodrošina pārskatu par visām IndY mācībstundām (t. i., laiku, klases telpu, skolotāju, priekšmetu), kā arī par apmeklējumu, jo skolēniem tiešsaistē jāreģistrējas kursiem, kurus viņi vēlas apmeklēt nākamajā nedēļā.
Attiecībā uz ieinteresēto personu līdzdalību IndY iedvesmo Evangelische Schule Berlin Zentrum, kā arī tā ir tīkla Schulen der Zukunft (“Nākotnes skolas”) daļa. Turklāt IndY zinātniski pārrauga Lincas Johannesa Keplera universitātes Izglītības skola, un par to ir atbildīgs profesors Dr. Herberts Altrihters. Skola 2016./2017. mācību gadā saņēma balvu Starke Schulen iniciatīvas Initiative für starke Schulen ietvaros, ko ieviesa izdevniecība VERITAS.

Pasākuma veids
Prakse (direct evidence)
Valsts
Austrija
Valoda
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT
Izglītības līmenis
Vidusskola
Intervences līmenis
Universāls
Intervences intensitāte
Pastāvīga
Finansētājs
Privātais finansējums; Valsts