Jauniešu izaugsmes treniņš (Jugendcoaching)

Jauniešu izaugsmes treniņš piedāvā konsultācijas jauniešiem vecumā no 14 gadiem. Galvenās mērķgrupas ir 9. klases skolēni, jaunieši, kuri nemācās, nestrādā un neapgūst arodu (NEET) līdz 19 gadu vecumam un jaunieši ar īpašām izglītības vajadzībām līdz 24 gadu vecumam. Tā mērķis ir samazināt izglītības priekšlaicīgas pamešanas gadījumus un atbalstīt skolēnus turpmākās karjeras un/vai izglītības ceļa izvēlē. Dalība jauniešu izaugsmes treniņā ir bez maksas un brīvprātīga.

Profesionāli apmācīti treneri (t. i., sociālie darbinieki vai psihologi) sniedz individuālu informāciju un konsultācijas konfidenciālā atmosfērā. Pirmais solis ir neformāla sākotnējā konsultācija ar treneri, kurš sniedz informāciju un padomus. Ja nepieciešama papildu palīdzība, izaugsmes treniņš jauniešiem pieejams ilgāku laiku (līdz 30 stundām gadā), un viņi saņem karjeras konsultēšanu un atbalstu, lai atrastu māceklības/apmācības vietu. Turklāt jauniešu izaugsmes treniņš ietver stipro un vājo pušu analīzi un individuālu plānu, kurā ietverti mērķi un atbalsta pasākumi. Ja nepieciešams, jauniešu treneri atbalsta sniegšanai sazinās arī ar vecākiem.
Jauniešu izaugsmes treniņš tika uzsākts 2012. gadā kā izmēģinājuma projekts divās Austrijas federālajās zemēs — Vīnē un Štīrijā. To 2013. gadā visā valstī ieviesa Sociālo lieto federālās ministrijas dienests (Sozialministeriumservice) Sociālo lietu ministrijas vārdā, cieši sadarbojoties ar Izglītības ministriju. Jauniešu izaugsmes treniņu finansē Sozialministeriumservice, un tas saņem finansiālu atbalstu no Eiropas Sociālā fonda. Īstenošana notiek ar Sozialministeriumservice ārējo partneru palīdzību (2018. gada partneru saraksts ir pieejams šeit). Šie partneri cieši sadarbojas ar skolām. Lai noteiktu skolēnus, kuriem ir ieteicams jauniešu izaugsmes treniņš, skolotāji un citi skolu darbinieki izmanto šo kontrolsarakstu.
Jauniešu izaugsmes treniņu ir izvērtējis Vīnes Augstāko kursu institūts. Izvērtējuma ziņojumā norādīts, ka jauniešu izaugsmes treniņa ieviešana 2012. gadā bija solis pareizajā virzienā. 93,3 % dalībnieku pabeidza jauniešu izaugsmes treniņa procesu. No viņiem 68 % spēja izstrādāt konkrētus karjeras plānus, 33 % ieguva motivāciju, bet 31 % ieguva pozitīvāku priekšstatu par sevi; pēdējais jo īpaši attiecas uz jauniešiem, kuri ir migranti. (Sīkāku informāciju skatīt: Steiner, Mario/Pessl, Gabriele/Wagner, Elfriede/Karaszek, Johannes (2013): Evaluierung “Jugendcoaching“ — Endbericht. Vīne: IHS. Tiešsaistē: http://www.equi.at/dateien/JU-Endbericht-IHS-ueberarbei.pdf.)

Pasākuma veids
Prakse (direct evidence)
Valsts
Austrija
Valoda
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT
Izglītības līmenis
Vidusskola
Intervences līmenis
Konkrēta grupa
Intervences intensitāte
Pastāvīga
Finansētājs
Eiropas finansējums; Valsts