Drosmīgo klubs: nekāda vardarbība no dzimšanas brīža

Lai uzlabotu atmosfēru skolās, mācīšanās kopienu projekta skolu grupa nolēma izveidot Drosmīgo klubu. Tas ir balstīts uz konfliktu novēršanas dialoga modeli. Kopš kluba darbības sākuma 2014. gadā tas ir nodrošinājis progresu vardarbības izskaušanā gan sākumskolās, gan pamatskolās. Šī stratēģija palīdz apvienot iedarbīgu uz pierādījumiem balstītu praksi attiecībā uz vardarbības novēršanu skolās kopumā un, konkrētāk, ar dzimumu saistītās vardarbības novēršanu.

Kluba principi:

• vardarbības normalizācijas novēršana. Skolēni mācās reaģēt uz jebkāda veida vardarbību un stāties tai pretī;

• izpratne par to, ka “nē” nozīmē “nē”. Skolēni tiek aicināti stāties pretī personai, kura ir vardarbīga, neatkarīgi no tā, vai tā ir draugs, māsa/brālis, spēcīgāka vai vecāka persona, un skaidri paust savu nostāju, skatoties tieši uz šo personu: “Es neļauju tev sist, apvainot utt. ”;

• solidaritātes veidošana skolēnu vidū. Skolēni iemācās, ka tad, ja viņi visi stājas pretī vardarbībai, viņi ir stiprāki par tiem, kas vēlas uzspiest savu gribu, izmantojot vardarbību. Tādēļ viņi apvienojas, lai izveidotu tā dēvēto “vairogu”: viņi nostājas ap upuri, lai to aizsargātu, un palīdz mierīgi stāties pretī uzbrucējam. Tādējādi tie, kuri aizstāv un aizsargā upurus, ir drosmīgie un daļa no Drosmīgo kluba. Ar šo pieeju paredzēts mainīt plaši pieņemto priekšstatu, ka tie, kuri īsteno vardarbību, ir drosmīgie;

• vardarbīgas uzvedības padarīšana par nepievilcīgu. Vardarbīgas personas (“sliktie puiši / sliktās meitenes”) kļūst aizvien nepopulārākas. Spēka izmantošana, slikta izturēšanās un citu veidu vardarbīga uzvedība uzskatāma par gļēvu, bet tās nosodīšana un stāšanās pretī vardarbīgām personām uzskatāma par drosmīgu.


Tie ir visas kopienas, tostarp ģimeņu, skolēnu un skolotāju, kopīgi centieni.

Pasākuma veids
Prakse
Valsts
Spānija
Valoda
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL
Izglītības līmenis
Pamatskola; Vidusskola
Intervences līmenis
Konkrēta grupa
Intervences intensitāte
Pastāvīga
Finansētājs
N/A