Socializācija ar mērķi novērst ar dzimumu saistītu vardarbību skolās

Izglītības jomas ieinteresētās personas, kuras vēlas sasniegt mērķi “sadzīvot kopā”, ir organizējušas komitejas lielākajā daļā Spānijas mācīšanās kopienu. Šīs komitejas veido skolotāji, ģimenes locekļi un skolēni, un tās ir apņēmušās noteikt skolās notiekošos ikdienas konfliktus. Kad komiteja ir nolēmusi, kurā jomā vēlas darboties, tiek uzsākts pārdomāts līdzdalības process, kas aptver visu mācīšanās kopienu.

Mērķis ir paredzēt jaunus skolas mēroga noteikumus, balstoties uz visas kopienas vienprātību un apstiprinājumu. Visi mācīšanās kopienas locekļi tiek aicināti iesaistīties plašā pārdomu procesā par konfliktu un to, kā veidot no vardarbības brīvu skolu. Tiek īstenota apspriešana ar vairāku procesu palīdzību, ietverot skolotāju valdes sanāksmes, dažādas kopienas sapulces, debates klasē, skolotāju apmācību utt. Šis process ir bijis svarīgs izpratnes veidošanā un garantēšanā, ka vardarbība netiek normalizēta, kā arī mācīšanās kopienu stiprināšanā, lai tās spētu izolēt vardarbīgu uzvedību un reaģēt uz to.

Pasākuma veids
Prakse
Valsts
Spānija
Valoda
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL
Izglītības līmenis
Pamatskola; Vidusskola
Intervences līmenis
Konkrēta grupa
Intervences intensitāte
Pastāvīga
Finansētājs
N/A