“Uz milžu pleciem” (skolotāju apmācība)

“Uz milžu pleciem: veiksmīgi izglītības projekti sociāli iekļaujošai izglītībai” ir brīvprātīga skolotāju profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas programma.
Tajā piedalās lielākā daļa pirmsskolas izglītības, sākumskolas un pamatskolas izglītības skolotāju no Valensijas apgabala. Šajā programmā var piedalīties arī citas izglītības kopienas ieinteresētās personas, tostarp vecāki, administratori un darbinieki, universitāšu studenti, psihologi u. c. Tā tiek aprakstīta kā “dialogu apmācības telpa”, kur dalībnieki lasa un dalās pārdomās par svarīgiem sociāliem un izglītības jautājumiem, ar ko veicina iekļaujošas skolas, atsaucoties uz starptautiskiem teorētiskiem un zinātniskiem saskaņotiem viedokļiem un ieguldījumiem.

Programma ir balstīta uz metodiku “skolotāju apmācība dialogu veidā”. Tā apkopo visu iesaistīto ieinteresēto personu kopīgo viedokli un dalās ar lietderīgas izglītības prakses analīzi, kas ir balstīta uz pierādījumiem. Šāda skolotāju apmācība sniedz iespēju dalībniekiem cieši sadarboties saistībā ar reālo situāciju skolās. Tādējādi var apvienot starptautisko pētniecības kopienu un izglītības jomas speciālistus.
No skolu perspektīvas skolotāju apmācība dialogu veidā ļauj ģimenēm un skolēniem kopā ar skolotājiem uzņemties vadošo lomu saistībā ar izglītības izmaiņām skolā un atbalstīt valdības rīcību. Programma sākotnēji aptvēra mazāk nekā 3 skolas un aptuveni 20 skolotājus; tagad tā aptver aptuveni 100 skolas un 500 skolotājus. Skolotāji iesaistās solidaritātes tīklos. Viņi dalās ar nostāju, ka jānodrošina labāka izglītība visiem, aptverot visus viedokļus.
Skolotāju apmācība dialogu veidā veicina sociālās un kultūras izmaiņas Valensijas izglītībā, jo tā ļauj vairāk kopienām iegūt piekļuvi lietderīgiem izglītības pasākumiem, kas ir balstīti uz pierādījumiem. Turklāt tā nodrošina visiem bērniem tiesības uz vislabākajām iespējamajām mācīšanās iespējām un sekmē draudzības un solidaritātes vērtības, kas sabiedrībā ir obligātas.

 

Pasākuma veids
Prakse
Valsts
Spānija
Valoda
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL
Izglītības līmenis
Pamatskola; Vidusskola
Intervences līmenis
N/A; Universāls
Intervences intensitāte
Pastāvīga
Finansētājs
N/A