PRINED — iekļaujoša izglītība Slovākijā

Projekts PRINED attiecas uz sociāli nelabvēlīgos apstākļos esošu bērnu un skolēnu iekļaušanu. Šā projekta galvenais mērķis ir veicināt obligātās izglītības veiksmīgu apguvi.

Valsts projekta PRINED mērķgrupa ir bērni un skolēni no sociāli nelabvēlīgas vides, kuri apmeklē kādu no iesaistītajiem 50 bērnudārziem un 100 sākumskolām. Šajā iniciatīvā ir iesaistīti vecāki, skolotāji un profesionāli darbinieki, tostarp sociālie pedagogi, psihologi, speciālie psihologi, logopēdi, kompensējošās izglītības skolotāji (kopā 354) un tiem piesaistītie skolotāju palīgi (kopā 250).

Profesionālie darbinieki noteica iespējamos cēloņus skolēnu sliktajām sekmēm un uzvedības problēmām bērnudārzos un sākumskolās. Cieši sadarbojoties ar vecākiem un skolotājiem, profesionālie darbinieki meklēja veidus, kā īstenot intervences pasākumus (dépistage), kas bija pamatā stimulu shēmām, kuru mērķis bija pienācīgi motivēt bērnus un skolēnus mācīties.

Šim projektam sniedza nepastarpinātu atbalstu, apgādājot skolas ar papildu didaktiskajiem materiāliem, sporta inventāru, mūzikas instrumentiem, mākslas piederumiem, izglītojošām spēlēm un rotaļlietām, dārzkopības aprīkojumu, kulinārijas piederumiem, darbnīcu rīkiem un dažādiem citiem piederumiem. Dažos gadījumos projekta ietvaros skolām, kurās mācās bērni no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm, tika piegādāti pat pirmās nepieciešamības sanitārie piederumi un higiēnas preces.

Pēcpusdienā pēcskolas nodarbībās, kas parasti lielākoties bija aizpildītas ar dažādiem radošiem uzdevumiem un ar mācību programmu nesaistītām nodarbēm, piemēram, rokdarbiem un manuālās prasmes pilnveidojošām darbībām, tika iekļautas mācību priekšmetu tēmas un sniegtas konsultācijas. Proporcionālais sadalījums bija šāds: viena kompensējošās izglītības stunda saistībā ar mācību programmu un divas rotaļu un citu strukturētu nodarbju stundas. Šī pieeja deva profesionālajiem darbiniekiem iespēju iejaukties un radīt elastīgu vidi mācīšanās vajadzībām. Izvērtējot projekta darbības periodu, pašlaik tiek uzskatīts, ka šī pieeja galu galā ir palīdzējusi mazināt sliktu mācīšanās rezultātu negatīvos cēloņus.

2014./2015. mācību gadā bija 20 535 pēcpusdienas pēcskolas klubu, kuros bija iesaistīti 19 500 skolēnu, tostarp 6600 skolēnu no sociāli nelabvēlīgas vides. Projektā PRINED tika izmantotas dažādas mācīšanas metodikas, programmas un modeļi. Vairākus no tiem, tostarp stimulu programmu, pilnas dienas izglītības sistēmu un interešu grupas, novērtēja skolu direktori. Apsekojums apliecināja, ka projektam bija statistiski nozīmīga pozitīva ietekme uz individuālajiem mācīšanās rezultātiem, jo īpaši no sociāli nelabvēlīgas vides nākušu bērnu rezultātiem un tādu bērnu rezultātiem, kas piedalījās stimulu programmā un pilnas dienas izglītības sistēmā. Lai gan projekts PRINED nebija ilgs (tikai 20 mēnešus), to labvēlīgi pieņēma un atzinīgi vērtēja gan iesaistītie profesionālie darbinieki, gan bērni un skolēni.

Pasākuma veids
Prakse
Valsts
Slovākija
Valoda
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Izglītības līmenis
Pamatskola
Intervences līmenis
Konkrēta grupa
Intervences intensitāte
Periodiska
Finansētājs
Eiropas finansējums; Valsts