ATD QUART MONDE — SKOLOTĀJU APMĀCĪBAS MODULIS

“ATD quart monde” ir Francijas NVO, kurā ir iesaistītas personas, kas ir vai ir bijušas nabadzīgas. Tā īsteno dažādas iniciatīvas, tostarp sadarbojas ar “tautas universitātēm” (universités populaires) Francijā, lai radītu speciālās zināšanas un tās iegūtu no to dalībniekiem — personām, kas iesaistās dažādu jautājumu, tostarp ar audzināšanu un attieksmi pret skolu saistītu jautājumu, risināšanā.

Pamatojoties uz šo pieredzi, ATD 2014. gadā izstrādāja vidusskolas darbiniekiem paredzētu eksperimentālu apmācības moduli, kas jārealizē Francijas Skolotāju apmācības institūtam (ESPE). Moduļa mērķis bija palielināt skolotāju informētību par to, ka vecākiem, kuri atrodas nelabvēlīgā situācijā, ir atšķirīga uztvere par to, kas ir skola un kas no tās tiek gaidīts.

Modulis atspoguļo konstatējumus, kas gūti vairākās sanāksmēs ar vecākiem, — par galvenajām problēmām, ar ko saskaras vecāki, tika atzītas bailes no skolotāju vērtējošās attieksmes un priekšstats, ka skolas noteikumi un leksika ir neskaidri un sarežģīti. Tika uzsvērts arī tas, cik svarīgi ir cienīt citam citu un atzīt, ka vecāki ir kompetenti savu bērnu audzināšanā; apmācības modulī bija paredzēts, ka vecāki piedalās kā “eksperti”, nevis tikai kā “stāstnieki” par savu pieredzi. Šajā procesā papildus iepriekš minētajam ATD iesaistītie vecāki arī sagatavoja paziņojumu, kurā rezumēja savu redzējumu par iekļaujošāku skolu. Daži vecāki arī ziņoja, ka pēc šā darba ir mazinājušās bailes doties uz bērnu apmeklēto skolu.

Pasākuma veids
Prakse
Valsts
Francija
Valoda
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Izglītības līmenis
Vidusskola
Intervences līmenis
Konkrēta grupa
Intervences intensitāte
Periodiska
Finansētājs
Privātais finansējums; Valsts