AFEV — BRĪVPRĀTĪGU STUDENTU SNIEGTS ATBALSTS NEAIZSARGĀTĀM ĢIMENĒM

AFEV ir Francijas organizācija, kas īsteno iniciatīvas, kuru uzmanības centrā ir nelabvēlīgos sociālekonomiskajos apstākļos esoši vecāki. Tā ir bezpeļņas organizācija, kas sniedz atbalstu bērnu audzināšanā nelabvēlīgos pilsētu rajonos. AFEV ir izveidojusi Francijas mēroga tīklu, kurā piedalās 8000 studentu, kas brīvprātīgi piesakās sniegt īslaicīgas konsultācijas vecākiem.

Intervences pamatojums ir tāds, ka šī vecāku grupa nejūtas gatava sniegt atbalstu saviem bērniem skolas gaitās tāpēc, ka baidās no skolas darbinieku vērtējošās attieksmes, paši savulaik ir guvuši negatīvu pieredzi skolā vai viņiem trūkst zināšanu par skolu sistēmu. Mērķis ir palīdzēt vecākiem apjaust savu kompetenci un spējas, lai tie varētu aktīvāk piedalīties savu bērnu mācībās visos izglītības līmeņos (no pirmsskolas pēdējā gada līdz vidējai izglītībai).

Atbalstu vecākiem sniedz pēc brīvprātības principa individuālu konsultāciju veidā. Lai nojauktu šķēršļus starp vecākiem un skolu un radītu uzticības pilnas attiecības ar ģimenēm, brīvprātīgie apmeklē skolēnus un to vecākus mājās.

Brīvprātīgie studenti pirms darba ar vecākiem piedalās vairākos apmācības darbsemināros, lai spētu sniegt vecākiem kvalitatīvu atbalstu. Konsultāciju laikā viņi sarunājas ar vecākiem par problēmām, ar kurām tie sastopas atbalsta sniegšanā saviem bērniem skolas gaitās, palīdz vecākiem saprast skolas leksiku un skolas prasības, sniedz padomus un ieteikumus par to, kā pārraudzīt bērniem uzdoto mājasdarbu pildīšanu un mudināt apgūt papildu zināšanas, piemēram, iesaka aizvest bērnus uz bibliotēku.

Tā kā kļūst grūti palielināt brīvprātīgo skaitu, AFEV apspriežas ar dažām universitātēm par iespēju piešķirt brīvprātīgajiem kredītpunktus par viņu iesaistīšanos.

Pasākuma veids
Prakse
Valsts
Francija
Valoda
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Izglītības līmenis
Pamatskola; Vidusskola
Intervences līmenis
Konkrēta grupa
Intervences intensitāte
Pastāvīga
Finansētājs
Privātais finansējums; Valsts