Volunteering@WU

Programmas Volunteering@WU — Lernen macht Schule ietvaros notiek darbs ar bērniem, kuri nākuši no sociāli nelabvēlīgas vides, un studentiem palīgiem, veicinot sociālo atbildību un brīvprātīgo darbu. Programmā ievēro principu “mācīšanās sabiedriskajā darbā”.
Iniciatīvu 2010. gadā izveidoja Vīnes Ekonomikas un biznesa universitāte (WU) sadarbībā ar Caritas Vienna un REWE International AG. Šajā programmā WU studenti var brīvprātīgi pieteikties kļūt par mācīšanās vai mūzikas draugiem, lai palīdzētu bērniem, kuriem ir ierobežota piekļuve izglītības iespējām nabadzības vai sociālās atstumtības dēļ.

Mācīšanās draugi apmeklē objektus, kurus pārvalda Caritas Vienna (bēgļu mājokļi, pusceļa mājas nepavadītiem nepilngadīgiem bēgļiem, sieviešu patvēruma vietas, atbalsta centri utt.), un Lernhaus, kuru pārvalda Austrijas Sarkanais krusts, vienu pēcpusdienu nedēļā, lai palīdzētu bērniem mācību darbā, mācīties pārbaudes darbiem un piedalīties atpūtas pasākumos. Papildus iknedēļas apmeklējumiem mācīšanās draugiem ir iespēja kopā ar bērniem piedalīties mācību ekskursijās, ceļojumos vai darbsemināros. Šie pasākumi palīdz abām pusēm iemācīties kaut ko jaunu, attīstīt valodas un sociālās prasmes un stiprināt attiecības starp mācīšanās draugiem un viņu partneriem bērniem.
Mūzikas draugi apmeklē kori kopā ar bērniem no dažādām kultūras un sociālām grupām. Caritas kultūras iniciatīvas Brunnenpassage mākslinieciskā virziena ietvaros mūzikas draugi tiekas ar bērniem reizi nedēļā uz mēģinājumu, bieži strādājot pie vairākiem atšķirīgiem priekšnesumiem katrā semestrī. Strādājot grupās ar citiem studentiem, mūzikas draugi darbojas kā koru vadītāji, nodrošinot iknedēļas mēģinājumu un priekšnesumu veiksmīgu norisi un atbalstot sociālo kohēziju grupās.
Mācīšanās draugu un mūzikas draugu programmu vajadzībām tiek organizēti sagatavošanas kursi, kas norisinās vairākas dienas. Uzraudzība un izaugsmes treniņi programmas ietvaros nodrošina brīvprātīgajiem papildu atbalstu, turklāt regulāri ir pieejami tālākizglītības semināri. Katram dalībniekam pieejamo semināru stundu kopējais skaits ir aptuveni 22 stundas pirmajā semestrī un aptuveni 9 stundas nākamajā(-os) semestrī(-os). Paužot atzinību, WU brīvprātīgajiem piešķir sertifikātu, un dalību programmā var uzskatīt par brīvo izvēles kursu.
Kopš 2010. gada programmā Volunteering@WU – Lernen macht Schule ir piedalījušies vairāk nekā 1000 studentu. Katru gadu aptuveni 120–160 studenti piesakās kļūt par brīvprātīgiem mācīšanās vai mūzikas draugiem, piedāvājot aktīvu palīdzību un atbalstu aptuveni 240 bērniem un pusaudžiem. Brīvprātīgie ne vien sniedz vērtīgu ieguldījumu sabiedrībai, bet arī mācās risināt un novērst sarežģītas sociālās problēmas; minētais uzskatāms par topošo līderu būtisku prasmi.
Volunteering@WU arī piedāvā vācu valodas kursus bēgļu skolēniem, šajā programmā WU darbinieki un maģistrantūras studenti darbojas kā brīvprātīgie sarunu kursos. Kopš 2015. gada kursus ir apmeklējuši aptuveni 120 bēgļu, un 2017. gadā 5 skolēni reģistrējās kā pastāvīgie skolēni.
Programmu finansē REWE International AG un vairāki partneri un sponsori, piemēram, pašreiz Unilever Austria, Almdudler, Stadt Wien Marketing, Umdasch Foundation, Caverion Österreich, Sofidel, Ströck un Greenyard Fresh Spain.

Pasākuma veids
Prakse
Valsts
Austrija
Valoda
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Izglītības līmenis
Pamatskola; Vidusskola
Intervences līmenis
Konkrēta grupa
Intervences intensitāte
Pastāvīga
Finansētājs
Privātais finansējums