Pedagoģisko un psiholoģisko konsultāciju centri

Čehijas Republikā pedagoģisko un psiholoģisko konsultāciju centri nepastarpināti strādā ar bērniem no trīs gadu vecuma un ar viņu vecākiem. Centri nodrošina karjeras konsultēšanu, piedalās pasākumos, kas ir saistīti ar riskantas bērnu un jauniešu uzvedības novēršanu, un palīdz pilnveidot skolotāju prasmes izglītības un psiholoģijas jomā.

Pedagoģisko un psiholoģisko konsultāciju centri (PPP) piedalās izglītības procesā, jo īpaši gadījumos, kad izglītības process ir kaut kādā veidā traucēts. Galvenā PPP darbības daļa ir nepastarpināts darbs ar bērniem/skolēniem un viņu vecākiem — tas lielākoties ir individuāls darbs, lai gan dažkārt tiek veikts arī grupās.  Mērķauditorija ir bērni/skolēni vecumā no trim gadiem līdz brīdim, kad persona ir ieguvusi vidusskolas vai terciāro profesionālo izglītību. Skolēnu izglītības virzienu izvēlas vai maina, pamatojoties uz PPP ieteikumu. PPP, konsultējot bērnus un skolēnus, aktīvi ietekmē zināšanu apguves un nostiprināšanas procesu, attieksmi un vērtīborientāciju (atbilstoša mācību stila izvēli, ģimenes terapiju utt.). Centri nodrošina karjeras konsultēšanu, piedalās pasākumos, kas ir saistīti ar riskantas bērnu un jauniešu uzvedības novēršanu, un palīdz pilnveidot skolotāju prasmes izglītības un psiholoģijas jomā. PPP darbības galvenokārt tiek īstenotas neregulāros skolu apmeklējumos un konsultatīvajās iestādēs.

PPP ir konsultatīvās iestādes, kas izveidotas saskaņā ar 116. pantu grozītajā Likumā Nr. 561/2004 (konsolidētā redakcija) par pirmsskolas, pamatskolas, vidusskolas, profesionālo un citu izglītību (Skolu likums).

Konsultāciju pieejamība Čehijas Republikā ir salīdzinoši liela. Tās tiek nodrošinātas gandrīz visos reģionos, tostarp arī attālināti. Puse darbinieku ir psihologi, trešā daļa ir speciālie pedagogi, bet pārējie ir sociālie, administratīvie un tehniskie darbinieki.

Pasākuma veids
Prakse
Valsts
Čehija
Valoda
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Izglītības līmenis
Pamatskola; Pirmsskola; Vidusskola
Intervences līmenis
Konkrēta grupa; Universāls
Intervences intensitāte
Pastāvīga
Finansētājs
Valsts; Vietējais finansējums

Šis ir resurss no šīm jomām/apakšjomām :