KOALA: valodu un kognitīvās prasmes daudzvalodu skolās

KOALA (KOordnierte ALphabetisierung im Anfangsunterricht — koordinēta rakstpratība sākumskolas līmeņa izglītošanā) ir novatoriska koncepcija, kas paredz sasaistīt rakstpratību ar daudzvalodību un kas ir ieviesta pamatskolās vairākās Vācijas federālajās zemēs. Ziemeļreinā-Vestfālenē šī metodika tiek pakāpeniski paplašināta un pielāgota izglītojamo kopskaita izmaiņām pilsētās.

Daudzu lielu Vācijas pilsētu skolās vismaz 50 % no pamatskolas skolēniem ir imigrantu izcelsmes. KOALA pieejā tiek izmantota šo bērnu dabiskā daudzvalodība, tādējādi par priekšrocību pārvēršot to, kas lielākoties tiek uzskatīts par šķērsli, proti, to, ka daudzi skolēni ģimenē izmanto nevis mācību valodu, bet gan citu valodu.

KOALA mācīšanas metodika tiek nepārtraukti pilnveidota, tā neaprobežojas tikai ar lasītprasmes un rakstītprasmes apguvi un ir saistīta ar citiem migrantu valodas un vācu valodas saskaņotas mācīšanās veidiem. Šī koncepcija atbilst 2002. gadā Barselonā notikušajā Eiropadomes sanāksmē izvirzītajai prasībai papildus dzimtajai valodai mācīt vēl divas citas valodas.

KOALA ietvaros rakstpratība un citi priekšmeti tiek mācīti gan vācu valodā, gan valodā, ko ģimenē izmanto bērni migranti. Līdz šim pieredze gūta galvenokārt turku valodas integrācijā, taču šo koncepciju var piemērot jebkurai valodai. Novērtējumi liecina, ka skolēni, kuri mācīti saskaņā ar KOALA metodi, apgūst rakstītprasmi un lasītprasmi labā līmenī abās valodās, un vācu valodā šo prasmju līmenis tiem ir labāks nekā skolēniem, kuriem rakstpratība mācīta tikai vācu valodā. Citi KOALA sniegtie ieguvumi: pozitīvs priekšstats par izcelsmes valodu un kultūru, atbalsts skolēniem pozitīva pašvērtējuma veidošanā, kontrastīvs skatījums uz abām valodām, informētības par valodu un kultūru veicināšana un vecāku migrantu iesaistīšanās.

Skolām radušās papildizmaksas galvenokārt ir saistītas gan ar vācu, gan ar migrantu izcelsmes skolotāju pieņemšanu darbā.

Pasākuma veids
Prakse
Valsts
Vācija
Valoda
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Izglītības līmenis
Pamatskola; Vidusskola
Intervences līmenis
Konkrēta grupa; Universāls
Intervences intensitāte
Pastāvīga
Finansētājs
N/A

Šis ir resurss no šīm jomām/apakšjomām :