KOPĀ UZ IEKĻAUŠANU — DAUDZVEIDĪBAS RĪKKOPA

Īrijā sākumizglītības nodrošinātāji sastopas ar problēmām un iespējām, ko rada vajadzība integrēt aizvien vairāk skolēnu, kuru dzimtā valoda nav ne angļu, ne īru valoda. Ir atzīts, ka ir nepieciešamība ne vien sagatavot mācību programmu angļu valodas kā otrās valodas mācīšanai un atbilstošus mācīšanas materiālus, bet arī sniegt atbalstu gan angļu valodas mācīšanā, gan iekļaujoša ētosa veidošanā mācību programmas kontekstā. Šai rīkkopai ir četras sadaļas. Pirmā sadaļa “Sagatavošanās” attiecas uz sākotnējām problēmām, kas ikvienai skolai ir jāatrisina, lai tā kļūtu patiešām labvēlīga un iekļaujoša. Otrajā sadaļā “Pirmās dienas” ir aplūkoti pirmie soļi ceļā uz citu valstu, kultūru un tautību skolēnu integrāciju; liels uzsvars nenovēršami ir likts uz valodu un vajadzību radīt tādu komunikāciju klasē un tādu klases vidi, kas spēj reaģēt uz jaunām ar valodu un kultūru saistītām problēmsituācijām. Trešā un ceturtā sadaļa “Turpinājums” un “Kas tālāk?” ir izstrādātas, ņemot vērā atziņu, ka iekļaušana ir nebeidzams process.

Faili
Toolkit
Pasākuma veids
Document
Valsts
Īrija
Valoda
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Izglītības līmenis
Pamatskola
Intervences līmenis
Universāls
Intervences intensitāte
Pastāvīga
Finansētājs
Valsts; Vietējais finansējums

Šis ir resurss no šīm jomām/apakšjomām :