Mācīšanās centrs TGM (Technologisches Gewerbemuseum)

Mācīšanās centrs tika izveidots TGM (vidējās izglītības līmeņa tehniskā koledža) kā skolas eksperiments 2016./2017. mācību gadā. Tas ir izveidots skolas Informācijas tehnoloģiju (IT) departamentā divās no četrām klasēm pirmajā gadā (t. i., 9. klasē).
Mācīšanās centrā skolēni mācās 20 stundas nedēļā, paši regulējot savu mācīšanās procesu. No šīm 20 stundām 9 stundas ir veltītas vispārējās izglītības priekšmetiem (vācu valoda, angļu valoda un matemātika), bet 11 stundas ietver profesionālās izglītības priekšmetus (programminženierija, sistēmu inženierija, plašsaziņas līdzekļu tehnoloģijas, tīkla tehnoloģijas). Pārējie 6 skolas priekšmeti (ģeogrāfija, vēsture un politika, dabaszinātnes, reliģija, sports, datorapmācības darbseminārs), kas aptver 13 stundas nedēļā, joprojām tiek mācīti, izmantojot tradicionālās mācīšanas metodes.

Pašregulēta mācīšanās notiek četrās īpaši aprīkotās telpās. Katrā no telpām vidēji atrodas 16 skolēni, kā arī 1 skolotājs, kuram var uzdot jautājumus. Kad mācīšanās centrā notiek mācībstundas, skolotāji mācībstundas nepasniedz. Tā vietā paši skolēni var izlemt, kad (un kādā secībā) un cik ilgi viņi vēlas mācīties konkrētu tematu. Turklāt viņi var pieņemt lēmumu par mācīšanās satura grūtības pakāpi. Tādējādi skolēni orientējas uz kompetenču sistēmu, kurā norādīts, kāda kompetence nepieciešama konkrētam kvalifikācijas līmenim, t. i., pamatzināšanas vai plašākas zināšanas. Skolotāji sagatavo mācīšanās saturu elektroniski vai drukātā veidā, atsaucoties uz papildu informācijas avotiem (tīmekļa vietnes, grāmatas utt.). Ja skolēni vēlas pabeigt moduli, viņi ar skolotāju nosaka eksāmena datumu. Papildus šiem eksāmeniem jākārto standartizēti pārbaudes darbi, kas ļauj salīdzināt to skolēnu akadēmiskos rezultātus, kuri apmeklē mācīšanās centru, un to skolēnu akadēmiskos rezultātus, kuri apmeklē paralēlas mācībstundas, kurās izmanto tradicionālas mācīšanas metodes.
Turklāt skolēni divas stundas nedēļā saņem individuālas mācīšanās konsultācijas. Tas nozīmē, ka katrs skolēns ir norīkots pie viena skolotāja, kurš sniedz individuālu atbalstu saistībā ar mācīšanās mērķu noteikšanu un to sasniegšanu. Vēl viens svarīgs instruments ir tā dēvētais “žurnāls” (mācīšanās dienasgrāmata), kurā norādīts nedēļas grafiks un kurā skolēni dokumentē mērķus, mācīšanās progresu un saturu, kas apspriests izaugsmes treniņa laikā. Šā žurnāla mērķis ir informēt skolēnus, skolotājus un vecākus par plānotajiem pasākumiem un mācīšanās progresu.
https://www.youtube.com/watch?v=O1BdOM_a4Pk

Pasākuma veids
Prakse (direct evidence)
Valsts
Austrija
Valoda
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Izglītības līmenis
Vidusskola
Intervences līmenis
Konkrēta grupa
Intervences intensitāte
Pastāvīga
Finansētājs
Valsts