Stop Dropout! (“Izbeigt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu!”)

Projekta vispārējais mērķis ir samazināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas rādītājus attiecībā uz izglītojamajiem profesionālajā izglītībā un apmācībā, nodrošinot materiālus un rīkus konsultantiem un treneriem, lai attīstītu prasmes strādāt ar grupām, noteikt personas, kuras varētu priekšlaicīgi pārtraukt mācības, un izglītojamo grupu īpašās iezīmes, sniegt atbalstu, kas pielāgots individuālajām vajadzībām, un tādējādi uzlabot profesionālās izglītības sistēmu kvalitāti.

Projekts Stop Dropout! ir vērsts uz riskam pakļauto personu atrašanu, viņu vajadzību izvērtēšanu un elastīga atbalsta sniegšanu. Tas ietver trīs rīkus, kurus konsultanti un administratori var izmantot dažādos skolas līmeņos, izglītības centros un citās iestādēs. Rīku pamatā ir holistiska pieeja, kas vērsta uz indivīdu un tā nākotnes iespējām.
Trīs komponenti:
• riska detektors — interaktīvs elektroniskais rīks, kas izstrādāts konsultantiem, lai noteiktu personas, kuras ir pakļautas riskam uzrādīt sliktus rādītājus skolā un priekšlaicīgi pamest mācības. Tehnoloģija ir izstrādāta, lai izvērtētu skolēnu stiprās un vājās puses, kas ir uzskatāmas par svarīgām mācīšanās vidē, ar mērķi novērtēt ne vien risku uzrādīt sliktus rādītājus skolā, bet arī vispiemērotāko atbalsta veidu dažādām skolēnu grupām;
• personiskais profils — tāda interviju shēma konsultantiem, kas izstrādāta, lai sistemātiski palīdzētu riskam pakļautām personām izprast stiprās un vājās puses un mācīšanās vidi, ar mērķi noteikt vajadzības, kuras palīdzētu veiksmīgāk sasniegt izglītības un personiskos mērķus;
• elastīgā novēršanas un atbalsta sistēma neļauj jauniešiem priekšlaicīgi pārtraukt mācības un sniedz atbalstu tiem, kas to ir izdarījuši. Tā ir sistēma konsultantiem un citiem profesionāļiem, kuri strādā ar jauniem izglītojamajiem, ir balstīta uz individuālām vajadzībām un sniedz piemērotu atbalstu dažādās kopienās. Sadarbības pamatā ir individuāls darbs un piemērotu risinājumu atrašana katrai iesaistītajai personai.
Stop Dropout! ir Eiropas projekts, kura mērķis ir priekšlaicīgas izglītības pamešanas gadījumu samazināšana. Tas ir ES finansēts inovācijas nodošanas projekts (2009–2011), un tā pamatā ir secinājumi, kas gūti no PPS projekta, kurš 2007. gadā saņēma balvu par paraugprakses vadlīnijām (Best Practice Guidance Award). Šā projekta ietvaros analīzes un konsultāciju instrumenti, kas veiksmīgi ieviesti Norvēģijā un Islandē, ir nodoti Austrijai, Vācijai, Slovēnijai un Čehijas Republikai un pielāgoti valstu situācijai.

Pasākuma veids
Prakse (direct evidence)
Valsts
Austrija; Slovēnija; Vācija; Čehija
Valoda
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Izglītības līmenis
Vidusskola
Intervences līmenis
Indivīds; Konkrēta grupa
Intervences intensitāte
Pastāvīga
Finansētājs
Eiropas finansējums; Valsts; Vietējais finansējums