SAGAIDĪŠANAS KLASE — TURMA DE ACOLHIMENTO

Sagaidīšanas klase ir paredzēta skolēniem, kuru dzimtā valoda nav portugāļu valoda, kuri ir nesen ieradušies Portugālē un gatavojas iestāties pamatizglītības 1. vai 2. ciklā (6–12 gadus veci skolēni). Sagaidīšanas klases nodarbības var notikt aptuveni 10 stundas nedēļā atkarībā no valodas zināšanu līmeņa. Tad skolēni apmeklē nevis pamata klasi, bet gan šo īpašo. Šo klasi skolēns apmeklē, līdz ir apguvis portugāļu valodu pietiekami labi, lai varētu piedalīties mācībstundās. Skolēnus nosaka klases audzinātājs, skolotāji vai skolas vadība (uzņemšanas laikā). Sagaidīšanas klases skolotājs nosaka skolēna vajadzības un izstrādā stratēģiju; kad skolēns apgūst portugāļu valodu tādā līmenī, lai varētu piedalīties parastajās mācībstundās, viņš atgriežas pamata klasē.

Sagaidīšanas klases skolotājam un pamata (galvenās) klases skolotājam ir jāpieņem lēmums par to, kā šo pasākumu īstenot (stratēģijas, atvēlētais laiks un pasākuma apmērs). Sagaidīšanas klases skolotājs, kas strādā tikai Sagaidīšanas klasē, šīs nodarbības pasniedz sadarbībā ar pamata klases skolotāju.

Vispārējā atbildība par šā pasākuma īstenošanu ir jāuzņemas skolas vadībai.

Pieejamu skolotāju trūkums ir galvenais šķērslis tam, ka skolēni nedēļā nevar pavadīt ilgāku laiku Sagaidīšanas klasē, tomēr tas būtu īpaši nepieciešams gadījumos, kad ierodas skolēni bez jebkādām vai ar ļoti nelielām portugāļu valodas zināšanām. Būtu ieteicams, lai kādu laiku tie Sagaidīšanas klasi apmeklētu vairāk stundu nedēļā, taču tas ne vienmēr ir iespējams, jo trūkst skolotāju, un ir prasība, ka klasē vienlaikus nedrīkst būt vairāk par 10–12 skolēniem.

Šā pasākuma īstenošanu uzrauga un izvērtē skolas kvalitātes novērošanas centrs (par skolas uzraudzību un iekšējo novērtēšanu atbildīgā struktūra) un skolas vadība.

Rezultāti ir izcili. Portugāļu valoda tiek apgūta paātrināti, kā rezultātā skolēni var ātrāk atgriezties pamata klasēs, un dažiem skolēniem pat ir izdevies sasniegt vajadzīgos mācīšanās rezultātus pirmajā Portugālē/skolā pavadītajā gadā.

Attiecībā uz nepieciešamajiem resursiem un finansējumu — ir vajadzīga īpaša telpa ar piemērotiem materiāliem, lai veicinātu valodas apguvi, un skolotājs, kas pilnu darba laiku velta šā pasākuma īstenošanai. Pasākumu finansē Izglītības un zinātnes ministrija, izmantojot Programmu izglītības rajoniem, kuros prioritāri jāīsteno intervences pasākumi (TEIP).

Šā pasākuma īstenošana turpinās, un tas ir daļa no TEIP skolu kopas uzlabošanas plāna.

Pasākuma veids
Prakse
Valsts
Portugāle
Valoda
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Izglītības līmenis
Pamatskola
Intervences līmenis
Konkrēta grupa
Intervences intensitāte
Pastāvīga
Finansētājs
Valsts