Iniciatīva “Atvērtā skola” Francijā

Šī iniciatīva veicina skolēnu sociālo un akadēmisko integrāciju un palīdz nodrošināt sekmes izglītībā visiem.

  1. gadā izveidotā iniciatīva “Atvērtā skola” skolas brīvlaikos un — mācību gada laikā — trešdienās nodrošina pasākumus bērniem un jauniešiem pamatskolās un vidusskolās. Tajā tiek piedāvāta izglītības, kultūras, sporta un atpūtas pasākumu programma.

Šīs iniciatīvas balsts ir skolu vadītāji, kas tajā piedalās brīvprātīgi un var brīvi organizēt savus projektus skolas līmenī. Lai garantētu, ka visas īstenotās darbības ir rezultatīvas, katra skola izstrādā savu pasākumu programmu skolas plānā iekļauta noteikta izglītības projekta ietvaros. Par skolas plānu balso skolas pārstāvju padome.

Skolēni, kas piedalās iniciatīvā “Atvērtā skola”, nelielās grupās (ap 12 skolēniem atkarībā no pasākuma) tiek uzņemti darbnīcās. “Atvērtā skola” dod iespēju darīt iestādi pieejamu tās apkaimei, mobilizējot visus pieejamos resursus, tostarp kultūras resursus, un iesaistot sociālos partnerus un vietējās apvienības. Šajā nolūkā skolu vadītāji veido partnerības ar saistītām organizācijām vai pašvaldības iestādēm. Tie uzrunā Teritoriju vienlīdzības ģenerālkomisariāta (Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET)) departamentu delegātus, pilsētas vai politikas prioritārajos rajonos esošos prefekta delegātus vai pilsētu domju un ģenerālpadomju kultūras dienestus.

Lai pilnveidotu vietējo tīklu, šo iniciatīvu cenšas sasaistīt ar vietējo izglītības atbalsta līgumu (contrat local d’accompagnement à la scolarité) vai shēmu “Pilsēta, dzīve, brīvdienas” (Ville Vie Vacances). Vietās, kur pastāv teritoriāls izglītības projekts (projet éducatif territorial — PEDT), tajā cenšas iekļaut arī darbību “Atvērtā skola”.

Pasākuma veids
Prakse
Valsts
Francija
Valoda
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Izglītības līmenis
Vidusskola
Intervences līmenis
Konkrēta grupa
Intervences intensitāte
Pastāvīga
Finansētājs
Valsts; Vietējais finansējums