Mācīšana komandā Īrijā

Īrijā, tāpat kā citviet, mācīšana komandā kā mācību atbalsta metode jau gadiem tiek salīdzinoši pārāk maz izmantota un novērtēta. ESAO Starptautiskais mācīšanas un mācīšanās apsekojums (TALIS, 2009), kas tika veikts 24 valstīs, liecina, ka vismazāk izmantotā savstarpējās sadarbības forma vispārējās vidējās izglītības skolotāju vidū ir mācīšana komandā klasē. Nesenākā TALIS (2013) ir izcelta mācīšanas komandā spēja palīdzēt mācīties gan skolotājiem, gan skolēniem, vienlaikus ir atzīts, ka šāda mācīšana daudzās vidēs tiek ieviesta salīdzinoši lēni.

Jāsaka, ka Īrijas politikā aizvien no jauna tiek mudināts izmantot mācīšanu komandā, proti, diviem skolotājiem vienlaikus mācīt skolēnus vienā un tajā pašā klasē. Pašlaik mācīšana komandā tiek uzskatīta par līdzekli dažādu izglītības mērķu sasniegšanai. Tā kā mācīšanas komandā jautājumam pievēršas no vairākiem skatpunktiem, šis jautājums vairs netiek skatīts tikai speciālās izglītības / iekļaušanas programmas kontekstā — to jau sāk uzlūkot arī saistībā ar skolotāju un augstākā līmeņa vadības profesionālo izaugsmi un pat visas skolas pašnovērtējumu.

Nozīmīgi ir tas, ka mācīšana komandā sniedz atbalstu skolēniem, kas varētu nemācīties (dažādu iemeslu dēļ, tostarp izglītības priekšlaicīgas pamešanas, invaliditātes, sociāli nelabvēlīgu apstākļu un konstatētu mācīšanās traucējumu dēļ), un “atver” klases, tādējādi dodot iespēju sākt dialogu par mācīšanos darbavietā un darbavietā īstenotās mācīšanās kvalitāti un panākt tālāku virzību šajos jautājumos.

Mācīšana komandā ne vien cenšas uzlabot skolēnu izredzes mācībās un dzīvē, bet arī palīdz skolotājiem profesionāli pilnveidoties un — grūtākos apstākļos — noturēties darbā skolā.

Pasākuma veids
Prakse
Valsts
Īrija
Valoda
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Izglītības līmenis
Pamatskola; Vidusskola
Intervences līmenis
Konkrēta grupa; Universāls
Intervences intensitāte
Pastāvīga
Finansētājs
Eiropas finansējums; Valsts