TĪKLS OSCAILT

Skolu vadītājiem paredzētais tīkls Oscailt tika izveidots 2009. gadā Limerikā, lai veicinātu skolas telpu un aprīkojuma sabiedrisko izmantošanu un tādējādi nodrošinātu plašu pakalpojumu klāstu skolēniem gan skolas darbalaikā, gan ārpus tā. Tas ir palīdzējis skolu vadītājiem citam citu atbalstīt un dalīties pieredzē, kā novērst izglītības priekšlaicīgu pamešanu un izglītības ieguvei nelabvēlīgus apstākļus.

Limerika ir trešā lielākā Īrijas pilsēta, un daudzi tās iedzīvotāji ir migranti, turklāt ievērojams skaits kopienu tajā atrodas zemākajā sociālekonomiskajā līmenī, tāpēc daudz skolu piedalās programmā DEIS. Vecāku izglītības līmenis ir zems, sekmīguma līmenis gan pamatskolas, gan vidusskolas gala eksāmenos arī ir zems. Tā kā bezdarba līmenis ir augsts (dažos rajonos 100 %), dažos gadījumos pastāv izglītības ieguvei ārkārtīgi nelabvēlīgi apstākļi. Tā kā ir proporcionāli daudz bērnu ar slikti attīstītu runātprasmi un emocionālajiem/uzvedības traucējumiem, ir ļoti nepieciešami bērniem paredzēti terapeitiski pakalpojumi. Ņemot vērā šo pilsētas raksturojumu, ir jāizmanto pilsētas mēroga pieeja, lai novērstu izglītībai nelabvēlīgus apstākļus un veidotu skolotāju un skolu vadītāju spējas.

Skolu vadītājiem paredzētajā tīklā Oscailt direktori pulcējas drošā un atbalstītā vidē, lai atbalstītu cits citu un dalītos pieredzē izglītībai nelabvēlīgu apstākļu novēršanā. Viņi var pastāstīt par labu praksi, iesniegt kopīgus pieteikumus finansējumam un rast risinājumus ne tikai partnerskolu sadarbības ietvaros, bet arī efektīvāk sazinoties ar ārējām aģentūrām un citām skolām, kas neietilpst tīklā. Notiek pieredzes apmaiņa skolu starpā un sadarbībā ar valsts un pilsētas varas iestādēm, kuras arī sniedz savu atbalstu pieredzes apmaiņā. Ir atzīts, ka šķēršļus, kas kavē izglītības apguvi Limerikā, daļēji rada plašākas problēmas, kas pastāv ārpus izglītības sistēmas. Ir arī atzīts, ka šī problēma jārisina ne tikai izglītības sistēmas ietvaros, bet ir jāsadarbojas arī citām struktūrvienībām, īstenojot starpaģentūru projektus un, piemēram, izveidojot skaidru saziņas un ieinteresēto personu sadarbības forumu.

Pasākuma veids
Prakse
Valsts
Īrija
Valoda
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Izglītības līmenis
Vidusskola
Intervences līmenis
Universāls
Intervences intensitāte
Pastāvīga
Finansētājs
Vietējais finansējums

Šis ir resurss no šīm jomām/apakšjomām :