ELIOT BANK PAMATSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMS

Apvienotās Karalistes skolu inspekcija (Ofsted) iepazīstina ar iemesliem, kāpēc Eliot Bank pamatskolas sniegums vienmēr ir izcils. Tā ir izveidojusi pamatīgas sistēmas uzraudzībai un novērtēšanai, lai zinātu, kas dod labus rezultātus un ko vēl var uzlabot. Skolas novērtēšanas process iekļauj daudz dažādu ieinteresēto personu un stratēģiju, taču tās galvenā uzmanība nemainīgi ir pievērsta tam, lai skolēni sasniegtu iespējami labākos rezultātus. Izglītības nodrošinājums skolā tiek pastāvīgi koriģēts, lai pārējo skolēnu sniegumam pietuvinātu to skolēnu sniegumu, kuri varētu nesasniegt līmeni, kas būtu gaidāms viņu vecumā.

Faili
Example
Pasākuma veids
Document
Valsts
Apvienotā Karaliste
Valoda
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Izglītības līmenis
Pamatskola
Intervences līmenis
Universāls
Intervences intensitāte
Pastāvīga
Finansētājs
Nav finansējuma

Šis ir resurss no šīm jomām/apakšjomām :