RAKSTPRATĪBAS UZLABOŠANAS INICIATĪVAS

Maltā īstenotās izglītojamo atbalsta iniciatīvas, kas attiecas uz rakstpratības uzlabošanu, ir saistītas ar plašāku valsts stratēģiju “Rakstpratība visiem”, kuras mērķis bija konsolidēt pastāvošās valsts programmas un kurā katru gadu ir iesaistīti vairāk nekā 8000 skolēnu. Skolas var plānot un vadīt rakstpratības atbalsta projektus saviem skolēniem, kam tas var būt vajadzīgs. Šīs iniciatīvas finansē ar dotācijām, ko lielākoties piešķir pašvaldības.

Turpmāk sniegti Maltā nesen īstenotu rakstpratības uzlabošanas iniciatīvu piemēri.

  1. Mājas un klases bibliotēku aktīva izmantošana  Šīs iniciatīvas mērķis ir vairot un uzlabot lasāmvielu sākumskolas bibliotēkās. Ir darīti pieejami interesanti un pievilcīgi materiāli maltiešu un angļu valodā. Šajā saistībā ir organizēta valsts mēroga kampaņa, par kuru informācija tika sniegta skolās rīkotajās vecāku sapulcēs un internetā pieejamā politikas dokumentā un kurā vecāki un aprūpētāji tika rosināti mājās lasīt kopā ar bērniem un tiem priekšā.  Programmā “Aqra Kemm Tfla” kopā ir iesaistījušies 2225 skolēni 126 klasēs 20 sākumskolās Maltā un Goco. Šajās klasēs ir izdalīti 11 500 grāmatu.

Izglītības ministrijas Valsts rakstpratības aģentūra īstenoja programmas sākumposmu  16 sākumskolās. Ir nodrošinātas gan daiļliteratūras, gan dokumentālas vai zinātniskas grāmatas maltiešu un angļu valodā. Katra grāmata tika klasificēta atbilstoši bērnu lasītprasmei pēc to vecuma un apzīmēta ar krāsu kodu. Tika reģistrēti lasīšanas dati, lai skolotāji varētu vieglāk noteikt bērna lasītprasmes līmeni. Sākotnējais mērķis bija padarīt lasīšanu par patīkamu un pilnvērtīgu pieredzi. Skolām tika sniegtas labas prakses vadlīnijas par to, kā izmantot pa līmeņiem klasificētas lasāmgrāmatas klases bibliotēkās. Bibliotekāri izdala grāmatas, un skolotāji uzrauga lasīšanu.

Daudzās skolās mācībstundu un starpbrīžu laikā bibliotēkas ir atvērtas. Īpašos gadījumos, kad ir runa par skolēniem, attiecībā uz kuriem ir iesniegts oficiāls dokuments par īpašām vajadzībām, vai skolēniem ar sociāliem, emocionāliem un uzvedības traucējumiem (SEBD), bibliotēkas aicina šādus skolēnus lasīt un iesaistīties interaktīvos pasākumos. Starpbrīžos bibliotēkas var apmeklēt visi skolēni.

  1. L-Ambaxxatur tal-Qari/ Lasīšanas vēstnešu projekts Šajā projektā Izglītības ministrija uzdod vietējām personībām popularizēt lasīšanu skolās, šajā saistībā piedaloties organizētos pasākumos, kurus apmeklē dažādas klases. Šīs personības dalās savā lasīšanas pieredzē un, rādīdamas pozitīvu piemēru, raisa pozitīvu attieksmi pret lasīšanu.

Lasīšanas vēstnešu programmā kopā ir iesaistījušies 1905 skolēni 32 skolās un centros Maltā un Goco. Šajā programmā ir piedalījušies 34 lasīšanas vēstneši, un programmas pasākumu laikā no klases bibliotēkām tika izdalītas 984 grāmatas.

Pasākuma veids
Prakse
Valsts
Malta
Valoda
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Izglītības līmenis
Pamatskola; Vidusskola
Intervences līmenis
Universāls
Intervences intensitāte
Pastāvīga
Finansētājs
Valsts