Strukturālie indikatori, ko skolas var izmantot iekļaujošu sistēmu izstrādei skolās un to apkārtējā vidē

Šo strukturālo indikatoru kopumu, kas paredzēts iekļaujošām sistēmām skolās un to apkārtējā vidē, skolu direktori, skolotāji, skolēnu vecāki vai citi skolu partneri var izmantot, lai raksturotu, cik iekļaujoša ir viņu skola. Indikatori ir formulēti kā apgalvojumi, uz kuriem var atbildēt ar “jā” vai “nē” un kuri var palīdzēt skolā iesaistītajām personām veikt pašnovērtējumu dažādās attiecīgajās jomās. Par iekļaujošām skolām tiek uzskatītas skolas, kurās ir atbalstoša un kvalitatīva mācību vide un kurās kopumā, un kuru klasēs skolēni jūtas gaidīti. Šādu stāvokli var panākt, novēršot diskrimināciju, pieejot izglītojamo vajadzībām holistiski (emocionālās, fiziskās, kognitīvās un sociālās vajadzības) un atzīstot izglītojamo talantu un viedokli.

Indikatoru aptvertās galvenās jomas ir šādas:

  1. visas mācību vides pieeja iekļaujošu sistēmu izstrādei;
  2. skolotāju un skolas vadības kvalitāte;
  3. politikas un prakses sistēmiskās integrācijas veicināšana;
  4. daudznozaru pieeja veselībai un labklājībai;
  5. vecāku iesaistes un ģimenes atbalsta veicināšana;
  6. īpaši neaizsargātu indivīdu un grupu vajadzību apmierināšana.

Indikatori ir izvēlēti, pamatojoties uz svarīgiem ES Padomes un Eiropas Komisijas politikas dokumentiem un nesen starptautiskā mērogā gūtiem pierādījumiem par iekļaujošu izglītību.

Šis rīks ir daļa no plašākā ziņojuma “Structural indicators for inclusive systems in and around schools” [“Strukturālie indikatori iekļaujošām sistēmām skolās un to apkārtējā vidē”], kurā ir sniegta pamatinformācija un skaidrojumi par katru indikatoru.

Autori:
Paul Downes, Institute of Education, Dublin City University
Erna Nairz-Wirth, Vienna University of Economics and Business
Viktorija Rusinaitė, PPMI

Pasākuma veids
Prakse (direct evidence)
Valsts
Eiropa
Valoda
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Izglītības līmenis
Pamatskola; Vidusskola
Intervences līmenis
Universāls
Intervences intensitāte
N/A
Finansētājs
Nav finansējuma