Skolas absolvēšanas programma

Skolas absolvēšanas programma (SCP) Īrijā nodrošina nelabvēlīgā situācijā esošām kopienām virkni vietējo intervences pasākumu, kas palīdz jauniešiem nepārtraukt izglītošanos. Programma dod iespēju vietējām kopienām izstrādāt pielāgotas stratēģijas, lai maksimāli palielinātu to personu iesaisti izglītības procesā, kuras ir pakļautas izglītības priekšlaicīgas pamešanas riskam. Tajā pievēršas atsevišķiem skolas vecuma jauniešiem gan skolā, gan ārpus tās un tiek organizēts atbalsts, lai novērstu nevienlīdzību piekļuvē izglītībai, iesaistē izglītībā un sasniegtajos rezultātos. SCP ir galvenais elements plānā par vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu skolās (DEIS); šis plāns ir politikas instruments, kas veicina iekļaušanu izglītībā.

Skolas absolvēšanas programmas (SCP) pamatā ir vietējā mēroga projekti, kurus vada un virza vietējā vadības komiteja (VVK). VVK veido iesaistīto skolu pārstāvji, un tajā var piedalīties arī vecāku un citu vietējo brīvprātīgo un oficiālo dienestu pārstāvji. VVK ir atbildīga par projekta pārvaldību, tostarp projekta līdzekļu izlietojumu un atskaitīšanos par valsts līdzekļiem, ko ar Bērnu un ģimenes aģentūras (Tusla) starpniecību piešķīris bērnu un jaunatnes lietu ministrs. Lēmumu pieņemšana vietējā līmenī ir būtisks elements projektu veida pieejā.

Katru gadu projektos tiek novērtētas izglītības priekšlaicīgas pamešanas riskam pakļautu vietējo jauniešu vajadzības, lai izstrādātu aplēstu un mērķorientētu intervences piedāvājumu (sauktu par “noturēšanas plānu”).  Skolā noturēšanas plānos parasti ir iekļauta virkne iniciatīvu un atbalsta pasākumu, kas tiek mērķtiecīgi nodrošināti visas skolas vai visas klases līmenī — atkarībā no vajadzības — mācību laikā, pēc mācībstundām, ārpus skolas un brīvlaikos. 

Pasākuma veids
Prakse
Valsts
Īrija
Valoda
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Izglītības līmenis
Pamatskola; Vidusskola
Intervences līmenis
Konkrēta grupa
Intervences intensitāte
Pastāvīga
Finansētājs
Valsts