Gudalenas vidusskola un Tūra Heijerdāla vidusskola Norvēģijā

Lai novērstu mācību priekšlaicīgu pārtraukšanu, Gudalenas [Godalen] vidusskola un Tūra Heijerdāla vidusskola Norvēģijā pievēršas skolas vadības stratēģiju uzlabošanai un nostiprināšanai. Šīs skolas ir izstrādājušas virkni pasākumu gan skolotāju, gan jauniešu atbalstam.

Lai novērstu mācību priekšlaicīgu pārtraukšanu, gan Gudalenas vidusskola, gan Tūra Heijerdāla vidusskola Norvēģijā ir visaptveroši ieviesušas virkni stratēģiju un pasākumu, pamatojoties uz

apņēmīgu un mērķorientētu vadību un ar pierādījumiem pamatotām metodikām, kas izmantojamas skolas vadīšanā un turpmākajā kontrolē.

Konkrēti, tas nozīmē, ka tiek nodrošināts turpmāk minētais.

  • Skolotāju darbs ar skolēniem ir atkarīgs no skolēnu faktiskā, nevis vēlamā zināšanu līmeņa.
  • Skolotāju un skolēnu attiecības tiek uzskatītas par rezultatīvas mācīšanās pamatu.
  • Tiek ievēroti divi pamatnoteikumi: agrīni sazināties ar ģimeni un tūlītēji un pareizi reģistrēt neattaisnotus kavējumus.
  • Ir aktīva un funkcionējoša skolēnu padome.
  • Skolēni tiek galā paši: šī ir programma, kurā skolēni paši risina konfliktus, izmantojot mediāciju, veidojot uzticību, radot labu mācību vidi un pilnveidojot savu sociālo kompetenci.
  • Skolas sadarbībā ar dažādu profesiju pārstāvjiem ir izveidojušas jaunas darbības skolās:
  • vairākas programmas, kas attiecas uz apmācību darbavietā un ir paredzētas izglītojamiem, kuri vēlas iegūt kvalificēta strādnieka vai ierobežotu prasmju sertifikātu (IPS), darbojoties praksē,
  • alternatīvajā apmācībā riskam pakļautie izglītojamie var iegūt elementārākas prasmes, sociālo kompetenci, motivāciju un lielākas iespējas. Tā piedāvā dažādas iespējas, kas var palīdzēt absolvēt skolu, proti, programmas, kurās īpaša uzmanība tiek pievērsta skolēna individuālajām sociālajām vajadzībām un akadēmiskajām prasībām, kas jāizpilda, lai pirmām kārtām iegūtu IPS un pēc tam pēc vairākiem darba gadiem arī kvalificēta strādnieka sertifikātu. Skolēniem, kas zaudē motivāciju, jo ir nesekmīgi skolas mācību priekšmetos, bet kam tomēr ir praktiskas iemaņas, piemērots būs IPS kurss. Šis kurss varētu likt pamatus, kas nepieciešami, lai vēlāk dzīvē sasniegtu augstāku profesionālo iemaņu līmeni.
  • Šī apmācība ietver mācību priekšmeta moduļus vai moduļu daļas, piemēram, tādus(-as), kas nepieciešami(-as) metinātāja kvalifikācijas ieguvei. Pateicoties reaģētspējīgākai un elastīgākai videi, alternatīvas programmas samazina neattaisnotu kavējumu un mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas līmeni un palīdz atkal iesaistīties mācībās un sabiedrībā. Absolventi apgalvo, ka šī pieredze bija izšķirīga un palīdzēja viņiem kļūt par sekmīgiem iedzīvotājiem.

Jauniešu uzņēmumi ir pedagoģisks rīks, kas motivē riskam pakļautos skolēnus.

Pasākuma veids
Prakse
Valsts
Norvēģija
Valoda
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Izglītības līmenis
Vidusskola
Intervences līmenis
Konkrēta grupa
Intervences intensitāte
Periodiska
Finansētājs
Valsts; Vietējais finansējums