Skolēnu un ģimeņu atbalsta birojs

Portugālē izveidotā Skolēnu un ģimeņu atbalsta biroja galvenie mērķi ir novērst izglītības priekšlaicīgu pamešanu, mācībstundu neapmeklēšanu un nedisciplinētību un veicināt skolēnu un to ģimeņu iekļaušanu, lai panāktu sekmes izglītībā. Ģimeņu līdzdalībai bērnu izglītības ceļā ir liela nozīme šajā procesā.

Sociālais darbinieks un divi mediatori cieši sadarbojas ar visu iesaistīto skolu skolotājiem un ģimenēm atbilstoši konstatētajām vajadzībām un noteiktajām prioritātēm. Skolēnus uz atbalsta biroju nosūta, piemēram, skolotāji (ir indikāciju lapa), vecāki vai aizbildņi, partneri vietējā bērnu un jauniešu aizsardzības komisijā, vai arī skolēni vēršas birojā pēc savas iniciatīvas.

Atbalsta biroja komanda tiekas reizi divās nedēļās, lai apspriestu gadījumus un formulētu stratēģijas (t. i., uz skolēnu vērstu intervences plānu). Pēc tam darbinieki to apspriež ar ģimeni un skolotājiem.

Atbalsta biroja galvenie pasākumi ir mājvietu apmeklējumi, vecāku apmācības nodarbības, atbalsta sniegšana vecākiem ar mērķi palīdzēt tiem atrisināt ar citām iestādēm radušās problēmas, skolēniem paredzētas personisko un sociālo prasmju pilnveides nodarbības, privātstundas skolēniem utt. 

Pasākuma veids
Prakse
Valsts
Portugāle
Valoda
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Izglītības līmenis
Pamatskola; Vidusskola
Intervences līmenis
Indivīds; Konkrēta grupa
Intervences intensitāte
Pastāvīga; Periodiska
Finansētājs
Valsts