NIACE — ģimenes mācīšanās

Pieaugušo tālākizglītības valsts institūta (NIACE) pētījums par ģimenes mācīšanos Anglijā un Velsā liecina, ka iespēja vecākiem/aprūpētājiem izmantot ģimenes mācīšanās piedāvājumu pozitīvi ietekmē virkni transversālu politikas jomu, kuras skar ģimeņu dzīvi. Ņemot vērā, kādu iespaidu tā atstāj uz ģimenēm, šī ietekme, visticamāk, var samazināt izglītības priekšlaicīgu pamešanu un radīt sabiedrībai ieguvumus, kas daudzkārt pārsniedz ieguldījumu.

“Ģimenes mācīšanās” ir jebkura mācību nodarbība, kurā ir iesaistīti gan bērni, gan pieaugušie ģimenes locekļi un kurā visi cenšas sasniegt kādus mācīšanās rezultātus, un kura veicina mācīšanās kultūru ģimenē.

Pētījumi liecina, ka vecāku iesaistīšanās skolā 16 gadus vecu jauniešu mācību sasniegumus ietekmē vairāk nekā četras reizes spēcīgāk nekā sociālekonomiskā klase. Tā ir ļoti svarīga atziņa izglītības priekšlaicīgas pamešanas jomā, jo daudzos intervences pasākumos, kas paredzēti šīs problēmas risināšanai, galvenā uzmanība ir pievērsta tādām ar sniegumu un sociālekonomisko klasi saistītām darbībām, kas ir īstenojamas tikai klasē. Ģimenes mācīšanās ir vispāratzīts, ļoti iedarbīgs un rentabls veids, kā iesaistīt vecākus, lai tiktu nepastarpināti novērsti faktori, kas izraisa izglītības priekšlaicīgu pamešanu.

Ģimenes mācīšanās risina šo jautājumu un pastiprina vēstījumu, ka, lai samazinātu izglītības priekšlaicīgas pamešanas varbūtību, lēmumu pieņēmējiem ir jāraugās plašāk par skolas telpām. Viņiem, pirmkārt, ir jāiegulda intervences pasākumos, kas īstenojami plašākā sabiedrībā, un, otrkārt, ar attiecīgu partneru palīdzību skaidrāk jāuzsver saistība starp to, kas notiek klasē, un mācīšanās iespējām ārpus skolas. Otrais minētais uzdevums ietver pasākumus, kas sniedz atbalstu pārejā no agrīnās izglītības vides uz sākumskolām.

 Lai saņemtu sīkāku informāciju par ģimenes mācīšanos, sazinieties ar Sūzannu Čembersu [Susannah Chambers], NIACE Ģimenes un starppaaudžu mācīšanās nodaļas vadītāju, rakstot uz e-pastu Susannah.Chambers@niace.org.uk.

Pasākuma veids
Document
Valsts
Apvienotā Karaliste
Valoda
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Izglītības līmenis
Pamatskola; Pirmsskola; Vidusskola
Intervences līmenis
Universāls
Intervences intensitāte
Pastāvīga
Finansētājs
Privātais finansējums; Valsts; Vietējais finansējums

Šis ir resurss no šīm jomām/apakšjomām :