INCLUD-ED ĢIMENES IZGLĪTOŠANA

Ģimenes izglītošana ir viena no veiksmīgajām izglītojošajām darbībām (VID), kas noteiktas pētniecības projektā INCLUD-ED. Iekļaušanas un sociālās kohēzijas stratēģijas Eiropas izglītībā” (Eiropas Komisija, 6. pamatprogramma, 2006.–2011. gads).

Ģimenes izglītošanā ģimene un citi kopienas locekļi piedalās dažādos mācību pasākumos skolā. Mācību pasākumi var būt ļoti atšķirīgi; ir vienīgi jāievēro nosacījums, ka šie pasākumi (to saturs, organizācija un grafiks) jāformulē pašiem dalībniekiem, lai nodrošinātu, ka programma atbilst tieši viņu vajadzībām un interesēm, un tiem jābūt vērstiem uz dialogu. Ģimenes izglītošanas pamatā ir iepriekšējas teorijas un pētījumi, kas jau ir pierādījuši, ka tad, ja tiek veicināta ar kultūru un izglītību saistīta mijiedarbība starp skolēniem un sabiedrības dalībniekiem, jo īpaši ģimenes locekļiem, tiek uzlabotas skolēnu sekmes. Dažas ģimenes izglītošanas un kopienas iesaistīšanas programmas, kurās tiek veicināta ar izglītību un kultūru saistīta mijiedarbība, ir panākušas to, ka skolēni, kuru ģimenei mājās ir tikai dažas grāmatas vai zems izglītības līmenis, gūst izcilus sasniegumus mācībās.

Tāpat kā citās izcilās izglītības zinātņu pieejās, ģimenes izglītošanā tiek īstenota un veicināta izglītojoša mijiedarbība, kuras pamatā ir dialoģiska mācību pieeja, proti, mācīšanās procesi tiek sekmēti, veidojot dialogus, kuru pamatā ir vienlīdzības princips un kuros tiek atzīta un izmantota katras personas kulturālā inteliģence. Šādas mācīšanās nolūks ir panākt pārveidi, pastiprināt dialoga kā instrumenta nozīmi, tās pamatā ir solidaritātes vērtība, tā ir jēgpilnas izpratnes radīšanas līdzeklis, un tajā ievēro un veicina atziņu, ka dažāda izcelsme ir vienlīdz vērtīga.

Pasākuma veids
Prakse
Valsts
Albānija; Apvienotā Karaliste; Austrija; Beļģija; Bulgārija; Dānija; Francija; Grieķija; Horvātija; Igaunija; Islande; Itālija; Kipra; Latvija; Lietuva; Luksemburga; Malta; Norvēģija; Nīderlande; Polija; Portugāle; Rumānija; Serbija; Slovākija; Slovēnija; Somija; Spānija; Turcija; Ungārija; Vācija; Ziemeļmaķedonija; Zviedrija; Čehija; Īrija
Valoda
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Izglītības līmenis
Pamatskola; Pirmsskola; Vidusskola
Intervences līmenis
Universāls
Intervences intensitāte
Pastāvīga
Finansētājs
Privātais finansējums