Pārejas gads — plaša izglītības pieredze

Pārejas gads, ko piedāvā vairākas Īrijas skolas, dod iespēju skolēniem (aptuveni 15 gadu vecumā) gūt plašu izglītības pieredzi, lai skolēni būtu labāk sagatavoti. Tas tiek īstenots pēc zemākā cikla (pamatskolas otrā posma) beigām un pirms mācību turpināšanas un/vai profesionālās apmācības. Tas ir kā tilts, kas palīdz skolēniem pāriet no īpaši strukturētas vides, kāda ir raksturīga zemākajam ciklam, uz vidi, kurā tiem būs jāuzņemas lielāka atbildība par savu mācību procesu un pašiem būs jāpieņem lēmumi.

Pārejas gadā skolēni piedalās aktīvās un pieredzē pamatotās mācīšanās stratēģijās, kas palīdz tiem pilnveidot virkni pārnesamu kritiskās domāšanas un radošas problēmu risināšanas prasmju.

Pārejas gadā būtu arī jādod skolēniem iespēja apsvērt un labāk apzināties, kāda nozīme izglītībai un apmācībai ir to sagatavošanā pieaugušo darba un attiecību pasaules prasībām, kas nemitīgi mainās. Tā uzdevums ir veicināt skolēnu personisko, sociālo, izglītības un profesionālo attīstību un veidot tos par patstāvīgiem, aktīviem un atbildīgiem sabiedrības locekļiem.

Pārejas gada mērķi un filozofija būtu jāņem vērā visā skolas darbā. Skolām, kas nodrošina pārejas gada programmas, ir jānosaka atbilstoši mērķi un jāformulē to sasniegšanai nepieciešamie uzdevumi.

Skolām būtu visās programmas jomās jāiesaista vecāki, darba devēji un plašāka sabiedrība kā izglītības jomas partneri un jānodrošina efektīva un lietderīga programmas izpilde.

Pasākuma veids
Prakse
Valsts
Īrija
Valoda
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Izglītības līmenis
Vidusskola
Intervences līmenis
Universāls
Intervences intensitāte
Periodiska
Finansētājs
Vietējais finansējums