VECĀKU RĪKKOPA — ATBALSTS VECĀKIEM SVARĪGOS IZGLĪTĪBAS APGUVES POSMOS

Vecāku rīkkopas mērķis ir sekmēt dialogu ar vecākiem, lai palīdzētu tiem izprast ar viņu bērnu izglītošanu saistītās problēmas. Vecāku rīkkopā ir vairāki rīki, kas stiprina attiecības starp skolām un ģimenēm. Rīkkopas pamatā ir kopīgas atbildības princips: vecāki ir atbildīgi par savu bērnu izglītību, skola ir atbildīga par bērnu izglītošanu, un tiem ir jāsadarbojas, lai radītu pozitīvu iznākumu bērniem.

Vecāku rīkkopai ir divi galvenie mērķi: panākt, lai vecāki sniegtu lielāku atbalstu saviem bērniem, un palielināt vecāku spējas palīdzēt saviem bērniem pieņemt pareizus lēmumus attiecībā uz mācībām. Rīkkopa sekmē dialogu ar vecākiem, un tās mērķis ir palīdzēt tiem izprast ar viņu bērnu izglītošanu saistītās problēmas. Tā sniedz izglītības darbinieku komandām virkni rīku, ko izmantot diskusiju ar vecākiem organizēšanā un veicināšanā.

Rīkkopu vecākiem izmanto trīs svarīgos bērnu izglītības apguves posmos:

  1. sākumskolas pirmajā gadā, kad skolēni mācās lasīt (sākumskolas rīkkopa);
  2. pamatskolas pirmajā gadā, lai sniegtu skolēniem atbalstu pārejā uz jauno skolu (pamatskolas sākuma rīkkopa);
  3. pamatskolas pēdējā gadā, lai apspriestu turpmākās izglītības iespējas (pamatskolas beidzēju rīkkopa).

Sākumskolas rīkkopas mērķis ir sekmēt dialogu ar vecākiem, lai palīdzētu tiem izprast ar izglītību saistītus problēmjautājumus, atbildētu uz viņu jautājumiem par iestāšanos sākumskolas pirmajā klasē un tos vairāk iesaistītu viņu bērnu izglītošanā. Uzmanības centrā ir “mācīšanās lasīt”; skolotāji aicina vecākus ierasties skolā uz lasīšanas nodarbību un pēc tam apspriesties, kā viņi var palīdzēt saviem bērniem mājās.

Tādējādi ar vecākiem var apspriest trīs jautājumus:

  • Kā mēs iemācāmies lasīt, un kā vecāki var atbalstīt savu bērnu lasītprasmes apguvē?
  • Kā vecāki var palīdzēt savam bērnam iemācīties?
  • Kā vecāki var palīdzēt saviem bērniem justies ērti skolā un labi uzvesties?

Pamatskolas sākuma rīkkopa palīdz vecākiem iesaistīties skolas dzīvē. Mērķis ir izveidot dialogu starp skolu un ģimenēm. Rīkkopas galvenais uzdevums ir palīdzēt vecākiem izprast skolas struktūru un sistēmu. Tā skaidro vecākiem skolas organizāciju, lai palīdzētu to labāk saprast, un nodrošina metodes un atbalstu, lai vecāki varētu apsvērt un apspriest, kā viņi var palīdzēt saviem bērniem būt sekmīgiem. Rīkkopā iekļautie izglītības rīki dod izglītības darbinieku komandām iespēju sagatavot un organizēt šīs diskusijas.

Diskusiju centrā ir trīs galvenās tēmas:

  • Kā es varu palīdzēt savam bērnam?
  • Kā lai es saprotu, kā manam bērnam veicas?
  • Galīgais novērtējums.

Pamatskolas beidzēju rīkkopai ir divi mērķi: panākt, lai vecāki sniegtu lielāku atbalstu saviem bērniem, un pilnveidot viņu prasmes bērnu izglītības ievirzē. Šo rīkkopu parasti piedāvā, lai palīdzētu izglītības darbinieku komandām gūt labāku izpratni par to, kā informēt vecākus par viņu bērniem pieejamām izvēles iespējām. Šim rīkam ir divi mērķi: panākt, lai vecāki sniegtu lielāku atbalstu saviem bērniem, un pilnveidot viņu prasmes bērnu izglītības ievirzē.

Programmas novērtējumā gūtie konstatējumi liecina, ka ar vecāku rīkkopu tiek panākta daudz ciešāka vecāku iesaiste bērnu izglītības apguves procesā. Tās izmantošanas rezultātā ir ievērojami samazinājusies mācībstundu neapmeklēšana, mazinājušās disciplīnas problēmas un uzlabojušies izglītības rezultāti tādos mācību priekšmetos kā franču valoda. Šie pozitīvie rezultāti ir jūtami ne vien ģimenēs, kuras parasti labi uztver pamatskolas sniegto informāciju, bet arī ģimenēs, kas sliktāk pārzina skolas izmantotās ierastās saziņas metodes/politiku vai uz tām mazāk reaģē.

Pasākuma veids
Prakse
Valsts
Francija
Valoda
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Izglītības līmenis
Pamatskola; Pirmsskola; Vidusskola
Intervences līmenis
Universāls
Intervences intensitāte
Periodiska
Finansētājs
Privātais finansējums