Bedas vidusskola

Šajā piemērā ir aprakstītas inovatīvas pieejas, kas izmantotas Bedas Hallbergas vidusskolā, Zviedrijā. Minētajā skolā tiek piedāvāta virkne programmu, kas liek pamatus personiskajai attīstībai un aktīvai līdzdalībai sabiedrībā. Skolas mērķis ir arī sniegt pastāvīgu atbalstu izglītojamajiem un samazināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku, pieliekot lielas pūles, lai samazinātu laikposmu, kurā skola ir slēgta, proti, lai skola būtu atvērta arī dažos garākos brīvlaikos. Ir labi pārstāvēti arī veselības aprūpes speciālisti — skolā ir šo speciālistu komanda, kurā iekļauti sociālie darbinieki un psihologi konsultanti, lai palīdzētu apmierināt jauniešu vajadzības.
Bedas Hallbergas ģimnāzija ir vidusskola, kas atrodas Kungsbakā, Zviedrijā. Tā tika atvērta 2013. gadā kā neliela struktūra, kurā katram izglītojamajam pievēršas individuāli. Dažiem 16–20 gadus veciem jauniešiem daudzu skolu fiziskajā un sociālajā vidē var būt grūti atrasties, un šī vide var radīt šķēršļus mācību turpināšanai. Bedas skola ir atvērta tiem, kuri meklē nelielu skolu, kur var justies droši un ērti.

Skolas mērķis nav tikai sagatavot skolēnus darba dzīves sākšanai uzreiz pēc izglītības ieguves vai mācību turpināšanai augstākās izglītības iestādēs. Tās mērķis ir arī likt labus pamatus izglītojamo personiskajai attīstībai un aktīvai līdzdalībai sabiedrībā.
Bedas Hallbergas skolā tiek piedāvāta sociālo zinātņu programma (SA), kurā izglītojamie tiek sagatavoti augstākajai izglītībai. Programmas mērķis ir pilnveidot skolēnu zināšanas par apstākļiem, kas pastāv sabiedrībā Zviedrijā un pārējā pasaulē, par indivīda un sabiedrības mijiedarbību un par cilvēku dzīves apstākļu pārmaiņām laikā un telpā.
Viena no skolas pamatiezīmēm ir izglītojamo labjutība, kas ir sekmju pamatā. Izglītojamajiem jāmācās aktīvi un ar pozitīvu attieksmi. Mācīšana ir pielāgota katra izglītojamā vajadzībām. Svarīgs ir elastīgums, personiskās attiecības, kā arī skolotāju un citu darbinieku apņēmība un profesionālās kvalifikācijas celšana.
Lai mazinātu stresu, skola/darbs tiek stingri nodalīti no atpūtas. Netiek uzdoti mājasdarbi, arī tāpēc, ka dažiem skolēniem mājās nav atbalstošas vides, kas palīdzētu tiem mājasdarbus izpildīt. Dažiem skolēniem ir nepieciešama mācību nepārtrauktība un pieejamība, un tiem šķiet, ka gari brīvlaiki mazina produktivitāti. Lai apmierinātu šīs vajadzības, tiek samazināts laikposms, kurā Bedas Hallbergas skola ir slēgta, un skola strādā arī dažos garākos brīvlaikos. Ir labi pārstāvēti arī veselības aprūpes speciālisti — skolā ir šo speciālistu komanda, kurā iekļauti sociālie darbinieki un psihologi konsultanti, lai palīdzētu apmierināt jauniešu vajadzības.
Zviedrijā ir obligāti sistemātiski jāvērtē kvalitāte. Katrai skolai ir jāplāno, jānovērtē un jāpilnveido savs mācību darbs. Ir jāiesaista skolotāji un izglītojamie, un skolai ir jādokumentē šis process. Skolas nodrošinātājai — Kungsbakas pašvaldībai — ir jāraugās, lai skola ievērotu regulējumu un sistemātiski vērtētu kvalitāti.

Pasākuma veids
Prakse
Valsts
Zviedrija
Valoda
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Izglītības līmenis
Vidusskola
Intervences līmenis
Konkrēta grupa
Intervences intensitāte
Pastāvīga
Finansētājs
Eiropas finansējums; Vietējais finansējums

Dear Ms. Nasstrom, your school is a perfect example of innovative approach in inclusive teaching objectives for secondary school which might be extended also in other educative fields.

Tulkot (Tikai reģistrētiem lietotājiem)

Your project looks hot interesting and I'd love to find out more. Have emailed but it bounces back - any chance of contact please? Martin Ridley ri@st-peters.bournemouth.sch.uk Thanks

Tulkot (Tikai reģistrētiem lietotājiem)