VIETĒJO IEINTERESĒTO PERSONU SADARBĪBAS SATVARS

Tā kā Flandrijas skolu sistēmā skolas ir ļoti autonomas, Flandrijas Izglītības ministrija ir veltījusi centienus tam, lai izveidotu satvaru ar skaidrām norādēm skolām un vietējām iestādēm (kas ir atbildīgas par skolu izglītību) par to, kā izveidot vietējos sadarbības tīklus. Labas vietējās sadarbības galvenie priekšnoteikumi ir skaidras funkcijas un pienākumi, reālistiski mērķi, visu ieinteresēto personu iesaiste un vietējo darbību izstrāde.

Efektīva vietējā ieinteresēto personu tīkla izveidē , pirmkārt, ir jānosaka visas reģionā esošās ieinteresētās personas, lai noteiktu funkcijas un pienākumus. Tādējādi skolām un visām pārējām vietējām ieinteresētajām personām būs skaidrs, kādu palīdzību katrs var sniegt, kurš var uzņemties atbildību un kā viņi var piedalīties vietējos pasākumos, kuru mērķis ir novērst neattaisnotus kavējumus un izglītības priekšlaicīgu pamešanu. Šajā posmā ir arī svarīgi noteikt, kurš uzņemsies vadību vietējā satvara izveidē un visu ieinteresēto personu sapulcināšanā.

Otrkārt, kopā ar visām vietējām ieinteresētajām personām ir jānosaka kopīgi mērķi. Visi ir aicināti kopīgi apspriest, kādus mērķus viņi vēlas izvirzīt. Mērķiem vajadzētu būt reālistiskiem. Labāk pievērsties tikai dažiem mērķiem nekā izstrādāt pārāk vērienīgus plānus. Katram mērķim ir jānosaka rādītājs un termiņš.

Treškārt, ir jāvienojas par uzdevumu izpildi. Kurš kuru uzdevumu uzņemsies, kāda mērķa labad un kā to pildīs? Kādas darbības ir jāveic, un kurš būs atbildīgs par to veikšanu? Šajā sadaļā ietverto pamatnostādņu pamatā ir ES dokumenti par izglītības priekšlaicīgu pamešanu (ESL) un Flandrijas ESL samazināšanas rīcības plānu, un tās attiecas uz profilaksi, intervenci, kompensēšanu un uzraudzību.

Visbeidzot ir jāpanāk vienošanās par novērtēšanu un uzraudzību. Kā tiks novērtēta vietējā rīcības plāna īstenošana? Cik daudz reižu gadā satiekas visas ieinteresētās personas? Kā tās informē cita citu?

Šā pasākuma beigās tapa skaidrs, ka vietējās ieinteresētās personas vēlējās ne vien izstrādāt vietēju satvara instrumentu, bet arī gūt idejas par to, kādas vienošanās būtu jānoslēdz, kas dod labus rezultātus cīņā pret izglītības priekšlaicīgu pamešanu un kas ir tie, kuri priekšlaicīgi pamet izglītību? Tāpēc tiek izstrādāts iedvesmojošs ceļvedis, kas palīdzēs vietējām ieinteresētajām personām ieviest šo satvaru praksē.

Šis pasākums parādīja, ka vietējiem partneriem ir jānodrošina tāds vietējais politikas un rīcības plāns cīņai pret izglītības priekšlaicīgu pamešanu, kurā būtu skaidri noteiktas visu ieinteresēto personu funkcijas un pienākumi, reālistiski mērķi un prioritātes, iesaistes vienošanās par to, kā sasniegt mērķus, un skaidri lēmumi par to, kā novērtēt dažādu darbību īstenošanu un veikt attiecīgus papildpasākumus.

Taču joprojām ir grūti satvaru ieviest praksē. Vietējām iestādēm ir jāuzņemas vadība, tomēr nav pārliecības, ka tās ir vislabākais partneris, kas to varētu veikt un kas to vēlas veikt bez papildu finansējuma. Ko darīs skolas? Flandrijā skolas parasti ir ļoti neatkarīgas un autonomas un nav radušas ielaist savās telpās ārējus partnerus. Tomēr šā instrumenta ilgtermiņa mērķis ir piesaistīt visus vietējos partnerus un kopā novērst izglītības priekšlaicīgu pamešanu.

Pasākuma veids
Prakse
Valsts
Beļģija
Valoda
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Izglītības līmenis
Pamatskola; Pirmsskola; Vidusskola
Intervences līmenis
Indivīds; Konkrēta grupa; Universāls
Intervences intensitāte
N/A
Finansētājs
Valsts; Vietējais finansējums

Šis ir resurss no šīm jomām/apakšjomām :