Mācīšanas metodikas labāku sekmju panākšanai

“Plusa klase” Portugālē sniedz papildu atbalstu izvēlētām grupām, ko veido skolēni ar līdzīgām prasmēm. Šis pasākums ir vērsts uz konkrētiem mācību gadiem saskaņā ar skolēnu vajadzībām pamatizglītības 1., 2. un 3. ciklā un vidusskolā. To veido “Plusa klase” un projekts “Fēnikss” — klases organizācijas modeļi, kuru mērķis ir sniegt atbalstu mācībās visiem skolēniem.

“Plusa klase” ir paralēla klase, kurā pa mazām grupām iesaistās visi skolēni. Mācību gada sākumā šī klase ir tukša. Mācību gada laikā “Plusa klasi” sešas nedēļas apmeklē skolēni, kam ir līdzīgs prasmju līmenis un/vai mācīšanās stils. Mācību gada beigās šo īpašo klasi ir apmeklējuši visi skolēni. Arī projektā “Fēnikss” skolēni tiek uz neilgu laiku iesaistīti īpašā klasē, tā sauktajā “ligzdā”, kura var būt paredzēta skolēniem ar zināšanu nepilnībām kādās mācību programmas daļās vai skolēniem, kam jau ir labas sekmes mācībās, lai šādi skolēni varētu gūt vēl augstākus sasniegumus.

Abos organizatoriskajos modeļos ir nodrošināts, ka skolēni strādā tikpat ilgu laiku kā savā pamata klasē un ierodas skolā un atstāj to tajā pašā laikā kā iepriekš.

Abos modeļos ir samazināts skolēnu skaits klasēs, un īpašo klašu skolotāji (modelī “Plusa klase” to nodrošina tad, ja tas ir iespējams), mācību priekšmeti un mācību saturs ir tādi paši kā pamata klasēs. Šo pasākumu var attiecināt uz vienu vai vairākiem mācību priekšmetiem (parasti to attiecina uz portugāļu valodu, matemātiku, kā arī citiem mācību priekšmetiem, kuros ir augsts nesekmības līmenis). Abās klasēs darbs tie veikts tā, lai vairāk uzmanības pievērstu skolēnu vajadzībām un tas atbilstu skolēnu mācīšanās stilam un prasmju līmenim. Turklāt skolotājiem ir iespēja izstrādāt īpašas mācīšanas stratēģijas, kurās ir ņemts vērā atšķirīgais mācīšanās temps un tiek pievērsta uzmanība katram skolēnam atsevišķi.

Gan skolēni, gan vecāki saņem jaunumus par skolēnu sasniegumiem no skolotāja, kas ir atbildīgs par klasi, un internetā.

Pasākuma veids
Prakse
Valsts
Portugāle
Valoda
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Izglītības līmenis
Pamatskola; Vidusskola
Intervences līmenis
Konkrēta grupa
Intervences intensitāte
Pastāvīga
Finansētājs
Valsts