Sala Farol — “Bākas telpa” — atbalsts bērniem ar mācīšanās grūtībām

Programmā “Bākas telpa” pievēršas katra izglītojamā mācīšanās grūtībām. Tajā izglītojamiem tiek sniegts individuāls atbalsts, kurā (papildu) atbalsta skolotāji periodiski māca bērnus nelielās grupās. Noteiktajiem izglītojamiem tiek nodrošināts skolēna individuālais mācību plāns, kas tiem palīdz sasniegt mācību mērķus.

Programmā uzmanība pievērsta katra izglītojamā mācīšanās grūtībām. Mācīšanās grūtības risina atbalsta skolotāji. Skolēnus nosaka klases audzinātājs atbilstoši novērtējumam, kas veikts katra trimestra laikā un tā beigās. Lēmumus par vajadzīgo atbalstu pieņem klases audzinātājs, atbalsta skolotājs un kāds darbinieks, kas nav mācībspēks, piemēram, psihologs vai sociālais darbinieks, un viņi sagatavo skolēna individuālo mācību plānu.

Šis pasākums būtībā ir intervences pasākums, kura mērķis ir sniegt atbalstu izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām. Ieplānotajā mācību atbalsta un piedāvātā papildu atbalsta laikā (šie atbalsta veidi ietilpst parastajā sākumskolas programmā) skolēni tiek sadalīti divu līdz četru cilvēku grupās, kuras tiek nošķirtas no pārējiem klasesbiedriem un kurās tiek veikts specifiskāks darbs. Individuālais darba plāns ir rīks, kas regulē intervences gaitu, turklāt tiek novērotas un novērtētas katra skolēna darba rezultātu izmaiņas. Intervences pasākumu īsteno klases audzinātājs, atbalsta skolotājs un kāds darbinieks, kas nav mācībspēks, un pasākums ir pēc iespējas pielāgots individuālām vajadzībām.

Mācību sasniegumi tiek kārtoti grupās un aprakstīti tā, lai skolēni varētu paši sevi novērtēt (pašnovērtēšana un pašregulēšana). Kad skolēni sasniedz vienu līmeni, tie var pāriet uz nākamo.

Nodaļas līmenī tiek pārraudzīts, kā katrs skolēns pilnveido īpašas prasmes, uz kurām attiecas šis intervences pasākums. Tiek arī sekots līdzi tam, cik daudz atbalsta nodarbību katrs skolēns apmeklē.

Pasākuma veids
Prakse
Valsts
Portugāle
Valoda
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Izglītības līmenis
Pamatskola
Intervences līmenis
Konkrēta grupa
Intervences intensitāte
Periodiska
Finansētājs
Valsts